VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 48 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
48,4 ha
Skogsmark:
47,7 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
6 108 m³sk
Fastighet:
Gullspång Torpa 2:4 del av och 2:6 del av
Torpa
547 92 Gullspång

Utgångspris/ försäljningssätt

3 200 000 kr
Bud

Kontakt

Sara Sara Gyllensvaan
Fastighetsmäklare
0500-49 55 68
076-814 94 24
sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Gullspång Torpa 2:4 del av och 2:6 del av

Skogsfastighet 48 ha

Obebyggd skogsfastighet belägen strax söder om Otterbäcken. 47,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 6 100 m³sk. Boniteten uppgår till höga 9,2 m³sk och fastigheten utgörs av ett skifte.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i februari 2017 av Lars Densborn uppgår den produktiva skogsarealen till 47,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 6 108 m³sk varav 2 789 m³sk utgörs av S1 och S2 skog. Trädslagsfördelningen anges till 54 % gran, 27 % tall och 19 % löv. Boniteten har bedömts till höga 9,2 m³sk/ha och den årliga tillväxten till 237 m³sk. ​ Skogen har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt i det yngre intervallet. Fastigheten är belägen i ett sammanhängande skifte. Avdelning 21 är före detta inägomark där föreslagen åtgärd är plantering. Se vidare bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2018-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Älgjakten ingår i ett A-licens område, för mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Intäkt

Fastigheten är belägen inom ett vindupptagningsområde för vindkraft vilket genererar en årlig intäkt. Intäkten för 2016 uppgick till 8 000 SEK.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för såväl fysisk som juridisk person.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Om området ska fastighetsregleras bekostas lantmäteriförrättning av köparen som därmed slipper lagfartskostnaden. Om området ska avstyckas och bilda egen fastighet bekostas lantmäteriförrättningen av säljaren och köparen får lagfartskostnad. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1100000 kr

HitCounter