VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Spjutvik

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
107,3 ha
Skogsmark:
96,0 ha
Skogsimpediment:
3,0 ha
Betesmark:
5,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
2,2 ha
Virkesförråd:
13 768 m³sk
Boyta:
70 kvm
Fastighet:
Nora Spjutvik 1:2
Spjutvik 201
71392 Gyttorp

Utgångspris/ försäljningssätt

7 500 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

Håkan Håkan Schörling
Fastighetsmäklare
019168390
0703700208
hakan.schorling@lrfkonsult.se
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
Nora Spjutvik 1:2

Spjutvik

Skogsgården Spjutvik är belägen i närheten av sjön Malmlången ca 20 km sydväst om Nora. Bostad om 5 rum och kök, ca 140 kvm. Lillstuga och diverse uthus. Totalareal 107 ha varav 96 ha välskött skog med ett virkesförråd på ca 13 800 m3sk. Gårdscentrum inramas av vackra slåtterängar.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i restimmer uppförd ca 1920. Större renovering utförd på 1950-talet. Nedre plan. Kök, hall, 2 rum, renoverat badrum, mindre tvättstuga. Övre plan. Hall, 2 sovrum samt oinredd vind. Kopplade 2-glasfönster från 60-talet. Nytt betongpannetak 2014. Nytt avlopp 2009, djupborrad brunn 2014. Uppvärmning genom jordvärmepump Nibe.

Gammelstugan

Äldre bostadshus i timmer under nytt betongpannetak. Används idag som förråd. Byggnadsarea 78 kvm.

Ladugård-loge

Ladugård i sinnersten under tegeltak. Taket är omlagt med väv och ny läkt under senare år. Byggnadsarea 146 kvm samt logdel i trä 55 kvm.

Diverse uthus

Timrat förråd vid bostaden. Nytt tegeltak. El. Byggnadsarea 54 kvm. Timrad bod under tegeltak. Byggnadsarea 28 kvm. Loge i trä under plåttak. Byggnadsarea 156 kvm. El. Enbilsgarage i trä under plåttak. Byggnadsarea 20 kvm Timmerbod under plåttak. Byggnadsarea 44 kvm. Äldre timmerlänga under tegeltak. Byggnadsarea 116 kvm. Byggnaderna är gamla men har genomgående åtgärdade tak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2016 av Skogsam. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 96 ha med ett virkesförråd om 13 768 m3sk varav ca 9 000 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Fastigheten är mycket välskött och saknar akuta skogsvårdsåtgärder. 2,8 ha av skogsmarken är inhägnad med viltstängsel. Där genomförs ädellövprojekt Spjutvik. Försöksodling med fågelbär, lind, lönn, och ek. Totalt har 4 375 plantor satts. Skogen är välarronderad och har ett bra vägnät.

Betesmark

Fastighetens slåtterängar anses ha stort biologiskt värde. Eu-stöd söks för 7,96 ha slåtteräng. Totalt bidrag 60 -70 000 kr/år. Stödet är bundet under 5 år varav 3 år återstår. För bidraget förutsätts att marken skördas skärande. Tex med slåtterbalk eller lie samt att skörden tas bort från ängen.

Jakt

Jakten är utarrenderad enligt 1-årsavtal tom 2018-06-30. Jakten bedrivs idag gemensamt med grannar på ca 620 ha. En ny ägare har goda möjligheter att ingå i jaktlaget. Markerna håller en god stam av vildsvin. Älgtilldelning för hela området är närvarande 1 vuxen vart annat år. Fri kalvavskjutning.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske. Fisket bedrivs inom Malmlångens fiskevårdsområde.

Forn- och kulturlämningar

Vid slåtterängen i öster finns torplämningar samt en äldre ängsloge. I logen finns klotter från 1725 ! Tak och delar av timmerväggen har åtgärdats under senare år med stöd av länsstyrelsen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller högre naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Arrendetomt

På fastigheten finns en arrendetomt med fritidshus och diverse uthus. Skriftligt avtal saknas. Något arrende har ej betalats under senare år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 91000 kr

HitCounter