VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gården Bånga - Mållångsbo

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
61,3 ha
Skogsmark:
41,7 ha
Skogsimpediment:
9,5 ha
Åkermark:
7,0 ha
Övrigmark:
3,1 ha
Virkesförråd:
5 262 m³sk
Boyta:
163 kvm
Fastighet:
Ovanåker Mållångssta 1:6
Mållångsbo 301
82895 Viksjöfors

Utgångspris/ försäljningssätt

3 500 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

Anders Anders Espes
Fastighetsmäklare
0271-298 16
070-6423131
anders.espes@lrfkonsult.se
Buster Buster Knutsson
Skogsekonom
0278-63 92 83
buster.knutsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Ovanåker Mållångssta 1:6

Gården Bånga - Mållångsbo

Vackert belägen gård med utsikt över sjön Mållången. Gården är belägen i Mållångsbo, cirka 18 km söder om Alfta/Edsbyn. Välhållen bostadsbyggnad i två plan samt enklare sjöstuga vid Mållångens strandkant. Äldre jordbruksbyggnader. Total areal cirka 60 hektar varav 42 hektar skogsmark och 7 hektar inägomark. Jakträtt i Alfta Södra viltvårdsområde omfattande cirka 21 000 hektar samt jakträtt i Mållångsbo viltvårdsområde vilket omfattar cirka 2 500 hektar

Byggnader

Bostadshus

Stort och välskött bostadshus i två plan med källare. Grundläggning på torpargrund samt delvis murad källarvåning. Byggnaden är uppförd med stomme i timmer och utvändig fasad i stående träpanel, yttertak i plåt. Kopplade två-glasfönster. Uppvärmning har av nuvarande ägare i huvudsak skett genom ved-eldning men det finns även möjlighet att elda med olja, vidare finns solfångare som nyttjas under de soliga delarna av året. Nedervåningen inrymmer hall, kök, kontor, badrum samt stora och lilla salen med vackra takmålningar. Övervåningen inrymmer hall med utgång till balkong, separat wc, ett äldre kök, fyra sovrum, varav två mindre, vardagsrum samt två "kallvindar" för förvaring. Källaren har matkällare samt pannrum kombinerad med tvättstuga samt förrådsutrymmen. Enskilt vatten från borrad brunn och avlopp till tre-kammar brunn med infiltration. Uppgift om boarea och biarea har hämtats från fastighetstaxeringen.

Ekonomibyggnad

Stor och relativt välhållen ekonomibyggnad uppförd i trä på stenstolpar under plåttak. Innehållande isolerad snickarverkstad, vedförråd, garage, häststall med spiltor samt stora förrådsutrymmen. Den gamla höskullen på övervåningen används idag som vinterförvaring av båtar.

Brystuga

Äldre timrad byggnad under plåttak som tidigare användes som sommarboende på gården. Byggnaden är i mycket dåligt skick.

Sjöstuga

Enklare liten sjöstuga om 1 rok med vackert läge vid sjön Mållången. Byggnaden är uppförd i trä på torpargrund, yttertak i plåt. Elström installerat. Inget vatten eller avlopp indraget. Stugan är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Brygga och trädäck samt utedass ägs av nuvarande hyresgäst och ingår inte i försäljningen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2011. Skogsbruksplanen har uppdaterats av Mellanskog med utförda åtgärder samt tillväxt till april 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 41,7 ha med ett virkesförråd om 5 262 m3sk, i huvudsak yngre och medelålders skog. Se vidare i bilagd skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruks-planläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Beskrivning

Vackert belägen gård med utsikt över sjön Mållången. Gården är belägen i Mållångsbo, cirka 18 km söder om Alfta/Edsbyn. Gården består av välhållen bostadsbyggnad i två plan samt enklare sjöstuga vid Mållångens strandkant. Äldre jordbruksbyggnader. Fastigheten har en total areal om cirka 60 hektar fördelat på tre skiften, varav 42 hektar skogsmark och 7 hektar inägomark. Talldominerad fastighet med tyngdpunkt på yngre- och medelålders skogar. Totalt virkesförråd om 5 262 m³sk (136 m³sk/ha) och en medelbonitet beräknad till 5,2 m³sk/ha.

Inägomark

Inägomarken anses, för området, ha normal produktionsförmåga. För närvarande är marken upplåten genom muntlig överenskommelse. Marken är tillgänglig för köparen 2018-01-01. Säljaren innehar inga stödrätter till marken.

Jakt

Jakträtt i Alfta Södra viltvårdsområde omfattande cirka 21 000 hektar samt jakträtt även i Mållångsbo viltvårdsområde vilket omfattar cirka 2 500 hektar. Jakträtterna är tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt i Alfta FVOF. Till fiskerätten hör bl.a reducerat pris på fiskekort. För mer information, se www.alftafvof.se.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Energideklaration är inte utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Vägbeskrivning

Från Edsbyn / Alfta, kör mot Falun. Efter cirka 16 km, i Mållångssta, sväng höger - skyltat mot Räfsabo. Kör vidare 2,3 km och du har gården Bånga på vänster sida.

HitCounter