VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Pauträsk

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
157,5 ha
Skogsmark:
85,6 ha
Skogsimpediment:
45,7 ha
Övrigmark:
26,2 ha
Virkesförråd:
3 455 m³sk
Fastighet:
Storuman Pauträsk 9:8

Utgångspris/ försäljningssätt

600 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

Göran Göran Ek
Fastighetsmäklare
090-108086
070-6474961
goran.ek@lrfkonsult.se
Steve Steve Fahlgren
Jägmästare
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Storuman Pauträsk 9:8

Skogsfastighet i Pauträsk

Skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 157 ha. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva arealen till ca 85 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 400 m3sk. På fastigheten finns en rastkoja av friggebodsmodell. Jakträtt ingår i Pauträsk jaktklubb om ca 12 211 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2017 av Steve Fahlgren LRF Konsult AB. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 85,6 ha med ett totalt virkesförråd om 3 455 m3sk varav 1 378 m3sk är G1-skog, 718 m3sk är S1-skog samt 1 016 m3sk S3 skog.

Rastkoja

Mindre rastkoja av friggebodsmodell återfinns i avdelning 3 (se Skogsbruksplan). Kojan står på stengrund och stommen består av hyvlat geringsknutat timmer. Takbeklädnad består utav korrugerad plåt. Det finns en mindre vedkamin med utanpåliggande skorsten.

Naturvärden

Avdelningen längst i norr (se Skogsbruksplan) är inlöst av Naturvårdsverket. Den avdelningen ingår numer i Paubäckens naturreservat. Området storlek är ca 16,2 ha. Utöver denna avdelning finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastgiheten (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i Pauträsk Jaktklubb som jagar på 12 211 ha. Jaktklubben utgör inte ett viltvårdsområde (Källa Länsstyrelsen Västerbotten).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

HitCounter