VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Fin liten gård i Rättvik

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 400 m³sk
Boyta:
72 kvm
Fastighet:
Rättvik Östergrav 1:3, 13:1, 12:1 & Söderås 8:14

Utgångspris/ försäljningssätt

2 150 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Åsa Åsa Eriksson
Fastighetsmäklare
02393947
0705509127
asa.eriksson@lrfkonsult.se
bild_Victor Victor Åström
Assistent
02393921
victor.astrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Östergrav 1:3, 13:1, 12:1 & Söderås 8:14

Fin liten gård i Rättvik

Mitt i Dalarna ca 7 km söder om Rättvik ligger denna fina lilla pärla i byn Östergrav. Gården ligger ogenerat i sydvästläge omgiven av ca 4 ha skog och åkermark. Vacker naturtomt med vårdträd, bärbuskar och fruktträd. Ombonat bostadshus på ett gårdstun omgivet av loge, inrett härbre samt garage. Försäljningen avser fyra fastighetsbeteckningar om totalt ca 16 ha. Fastigheterna ligger för området väl samlade samt med ett fäbodskifte i Ollasbodarna. Produktiv skogsmark ca 13 ha med god bonitet och ett virkesförråd på ca 2400 m³sk.

Byggnader

Bostadshus

Mindre bostadshus i 1 ½ plan med rödmålad stående panel samt asfaboard och lockläkt. Välhållna ekonomibyggnader, loge och inrett härbre på gården.

Driftskostnader

Försäkringar: 3017 SEK, gårdsförsäkring Föreningsavgifter vägar: 1000 SEK Vatten och avlopp: 1099 SEK Avfallshantering: 1480 SEK, sommarboende El: 3530 SEK, elnät, 900 SEK, förbrukningen då begränsad under vintertid.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2017 av DSK Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,4 ha med ett virkesförråd om 2 400 m³sk varav 884 m³sk är avverkningsbar skog. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Naturvärden

Det finns höga naturvärden på fastigheten. De ligger på följande skiften och avdelningar: Östergrav 1:3 avd 1, avd 6. Östergrav 12:1 avd 15 samt Östergrav 13:1 avd 23.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar på fastigheterna.

Jakt

Fastigheterna är registrerade i Rättviks Södra VVO, förutom skifte 5 som är oregistrerat. Kontaktperson är: Magnus Göras, 070 618 16 81

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda fiskevårdsområde. För mer information: http://www.rbfvo.se/

Städning

Fastigheten med dess byggnader skall vid tillträde överlämnas i grovstädat skick, köparen ansvarar för slutstädning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

HitCounter