VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Alsjärv

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
197,9 ha
Skogsmark:
181,0 ha
Myr/kärr/mosse:
10,1 ha
Åkermark:
1,2 ha
Väg och kraftledning:
1,9 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Berg/hällmark:
0,2 ha
Vatten:
1,9 ha
Virkesförråd:
13 000 m³sk
Boyta:
112 kvm
Fastighet:
Överkalix Alsjärv 1:4
Alsjärv 128
95692 Överkalix

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
Anne-Lie Ottosson
Skogsekonom
0920237722
0706681940
anne-lie.ottosson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Överkalix Alsjärv 1:4

Skogsfastighet Alsjärv

Virkesrik skogsfastighet i Alsjärv, Överkalix kommun. Fastigheten omfattar totalt 196 ha varav 181 ha är produktiv skogsmark. Talldominerat virkesförråd om 23 109 m³sk, av detta bedöms ca 14 800 m³sk vara över 90 år. Fantastiskt vackert belägen gård med utsikt över vatten. Fastigheten har hög bonitet. Jakten är utarrenderad.

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-11-10 av Stefan Drugge. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 180 ha med ett virkesförråd om ca 23 100 m3sk varav X m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Överkalix kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr.

Jakt

Jakträtten för fastigheten är utarrenderad.

Naturvärden

Fastigheten hyser två nyckelbiotoper varav på en finns ett upprättat naturvårdsavtal (skifte 2, avdelning 1). I övrigt är naturvärdena gamla hällmarksskogar och lövrika biotoper. Vattendragen omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till dessa vid åtgärder på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett antal forn- och kulturlämningar. Skifte 1 avdelning 5: Boplats. Skifte 1 avdelning 6: Tjärdal. Skifte 1 avdelning 24: Boplats. Skifte 1 avdelning 26: Boplatsgrop, stenring och härd. Skifte 1 avdelning 29: Boplatsgrop Skifte 1 avdelning 30: Kokgrop

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 47800 kr

Övrigt

På avdelning 37 finns en stuga med en bastu bredvid. Marken och byggnaderna skall efter avslutat köp avstyckas och ges till annan ägare. Fastigheten säljs i sin helhet med villkor att nämnda byggnader och marken under skall avstyckas ur fastigheten.

HitCounter