VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lantbruk i Billinge

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
70,4 ha
Skogsmark:
40,9 ha
Åkermark:
25,8 ha
Småhusmark lantbruk:
0,9 ha
Övrigmark:
2,8 ha
Virkesförråd:
8 442 m³sk
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
Örebro Billinge 3:9
Södra Billinge 620
70592 Örebro

Utgångspris/ försäljningssätt

10 000 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Håkan Håkan Schörling
Fastighetsmäklare
019168390
0703700208
hakan.schorling@lrfkonsult.se
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
Örebro Billinge 3:9

Lantbruk i Billinge

Lantgård i Södra Billinge, ca15 km nordväst om Örebro, med gedigen mangårdsbyggnad om 8 rum och kök. Välhållna ekonomibyggnader med bla modern maskinhall på 450 kvm, ladugård-loge mm. Totalareal 70 ha varav 25 ha prima åkermark och 41 ha skog med ett virkesförråd på ca 8 300 m3sk. Visning enligt överenskommelse med ansvarig mäklare.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Gedigen mangårdsbyggnad i 2 plan med källare under del av huset uppförd i tegel 1939 och med reveterad fasad. Nedre plan. Kök, stor välkomnande hall, matsal och salong med ekparkett, arbetsrum, groventré, wc. Övre plan. Möblerbar hall, 5 rum badrum med wc/dusch renoverad ca 1990. Plastmatta. På vinden finns ett mindre sovrum, i övrigt oinredd vind. Boarea enligt taxering 170 kvm vilket torde vara kraftigt underskattat. (Innermått i 2 plan ca 280 kvm ). Eget vatten från grävd brunn. Avlopp till godkänd 3-kammarbrunn. Vattenburen värme från jordvärmepump Thermia Diplomat. Driftskostnader för bostaden ca 30-35 000 kr/år.

Södra flygeln

Flygelbyggnad i timmer under plåttak. Byggnadsarea 54 kvm. Har ursprungligen använts som bostad med 3 rok men används idag som förråd. 1-glasfönster. Ej el.

Norra flygeln

Flygelbyggnad i timmer under plåttak. Byggnadsarea ca 54 kvm. El. Förrådsbyggnad med magasinsbotten på övre plan. Potatiskällare.

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1991. Stålstomme, plåttak, fasad i trä. Byggnadsarea 450 kvm varav gjuten platta ca 130 kvm, övrig yta uppgrusad.

Ladugård-loge

Ladugård-loge i trä under plåttak. Byggnadsarea totalt ca 460 kvm. Gjutna golv på huvuddelen av ytan.

Garage

Garage i trä under tegeltak. Byggnadsarea 112 kvm. Grusgolv.

Bilgarage

Garage i mursten under tegeltak. Byggnadsarea 48 kvm. Gjutet golv.

Torpet Minneslust

I brytningen mellan åkermarken och skogen ligger torpet Minneslust. Timmerstomme, plåttak. 1 rok. El saknas. Byggnadsarea ca 25 kvm. Tillhörande förrådsbod i trä under plåttak. Byggnadsarea ca 15 kvm.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2017 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 40,9 ha med ett virkesförråd om totalt 8 289 m3sk varav ca 6 400 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Trädslagsfördelning 47 % tall, 28 % gran och 25 % löv. Bonitet 6,6 m3sk/ha/år.

Åkermark

Åkermarken omfattar totalt 25,8 ha enligt skogsbruksplanen. 23,08 ha stödberättigad areal är utarrenderat enligt 5-årsavtal tom 31/12 2017. Arrendeintäkt 72 000 kr/år. Arrendeavtalet är uppsagt av arrendatorn för villkorsändring. Det lilla friliggande skiftet i nordväst på 0,86 ha är muntligen upplåten till granne för 1500 kr/år. I båda fallen ägs stödrätterna av arrendatorn och ingår således ej i försäljningen. Tillkommande arealer där stöd ej sökes. Skogstäppa 0,5 ha och fårbete 1 ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Tidigare ägare har samjagat med grannarna. Bra klövviltsjakt på främst rådjur, gris och älg. Marker bär även en kronhjortsstam med avlysningsjakt inom kronskötselområdet på för närvarande 2 hjortar/2 hindar samt 5 kalvar / år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

HitCounter