VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Juridikfrågor - Aktuella frågor och nyheter inom juridik

Här hittar du aktuella frågor inom juridik.

Bakläxa för utvidgat strandskydd

Enligt miljöbalken omfattas i princip alla landets stränder av ett generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Inom strandskyddsområden är det förbjudet att bygga nya byggnader eller vidta andra åtgärder som påverkar allmänhetens tillgång till strandområdet eller väsentligt ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter som finns där. Strandskyddet medför därför uppenbara begränsningar i äganderätten till marken.

NYHET  •  2016-05-01 17:20

Skyddet av dricksvatten – en strid om principer som drabbar svensk livsmedelsproduktion

I takt med Sveriges kraftigt ökade urbanisering, utsätts friskvattenförsörjningen för ett högre tryck och därmed kommunernas engagemang i frågan. Mark- och miljödomstolen har nu meddelat domar för de många lantbrukare i Halmstads kommun som under två långa år har kämpat för att få en rättssäker och rättvis prövning av sina tillståndsansökningar avseende bekämpningsmedel och växtnäring inom vattenskyddsområde.

NYHET  •  2015-08-24 13:15