VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Arrende

Är du säker på vilka rättigheter och skyldigheter du har när du arrenderar eller arrenderar ut mark? Vad gäller när du ska hyra ut eller skriva ett servitutavtal eller pantbrev. LRF Konsults jurister och arrendespecialister tillhandahåller en heltäckande arrendeservice – både kunskapsmässigt och geografiskt. Läs mer om våra tjänster inom arrende och fastighetsrätt.

Eftersom vi har många kunder inom lantbruk och skogs­bruk är fastighetsrätt något som vi hjälper många kunder med. Även uthyrning eller arrendefrågor är ärendet där våra jurister kan bistå dig. Vid intrång, till exempel när Trafikverket vill dra en stor väg över din mark kan vi tillsammans med våra kollegor se till du har rätt kunskap och rätt underlag för en så framgångsrik förhandling som möjligt. För det är en sak att ha rätt. En annan att få rätt.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL