VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Se upp - förlora inte dina inskrivna avtalsservitut

Lantmäteriet behöver rensa ut i sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Vi på LRF Konsult ser att den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Man räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

Lantmäteriet uppger att anledningen till rensningen är att det sker ingen löpande borttagning av gamla uppgifter och det blir till slut en olägenhet i registret att detta bara fylls på. Det ligger många gamla inskrivningar i fastighetsregistren som är inaktuella eller felaktiga. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.

Därför kom en ny lag 2013 om att fastighetsägare själva måste förnya sina inskrivningar innan 2019, om de vill ha kvar dem i fastighetsregistret. Det finns totalt omkring 800 000 inskrivningar i fastighetsregistret som berörs av förnyelselagen och man har uppskattat att det är mer än hälften som inte längre är aktuella. Ett större antal är sk nyttjanderätter som automatiskt kommer att upphöra efter 2018. Det som bör uppmärksammas är att även om inskrivningen eller anteckningen om rättigheten i fastighetsregistret tas bort gäller avtalsservitutet för obegränsad tid om det är påskrivet, men det är klart att det kan vara svårt att bevisa att det finns ett servitut om avtalet är för kommet.

- Vi på LRF Konsult ser att den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Vi tror att det är en hel del av våra kunder som kommer att påverkas av den här reformen. Vi jurister inom LRF konsult får ofta frågor om servitut och andra nyttjanderätter som belastar fastigheter och det är många gånger som man får kontakta Lantmäteriet för att reda ut om det finns något servitut, vad som står i detta och hur detta ska tolkas, säger Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult. 

- Lantmäteriet anger att anledningen till att man nu rensar och tar bort är man kommer att spara både tid och pengar. När inskrivningar, som inte längre gäller, tas bort minskar kostnaderna vid till exempel lantmäteriförrättningar. Rättighetsinnehavarna får bättre kontroll på sina rättigheter och slipper frågor rörande felaktiga inskrivningar. Vid köp och försäljning av fastigheter väcks många frågor i onödan på grund av detta vilket kan leda till kostnader. Man får ett mer tillförlitligt fastighetsregister och samhällsnyttan ökar, kommenterar Katarina Wiklund.

Fakta förnyelselagen
Sedan 1 juli 2013 gäller förnyelselagen, som ibland även kallas preklusionslagen (Svensk Författningssamling Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret). Läs om varför de gamla inskrivningarna tas bort. Detta gäller för inskrivningar av Avtalsservitut, Nyttjanderätt och Avkomsträtt. Lagen innebär att en fastighetsägare måste anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, om man vill ha kvar en inskrivning om ett avtalsservitut i fastighetsregistret.Om man själv vill veta vilka servitut som finns inskrivet på sin fastighet kan man gå in på Lantmäteriets sida Min fastighet eller kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Inte alla inskrivningar berörs
Men det är inte alla inskrivningar som ska rensas ut ur registren. Det gäller bara avtal som blivit inskrivna före 1 juli 1968. Och det gäller bara en viss typ av servitut eller avtal. Tex omfattas inte tomträtt , vattenkraft och vattenregelering. officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning) omfattas inte heller.

Läs om skillnaden mellan ett officialservitut och ett avtalsservitut>>

Lantmäteriet har samlat vanliga frågor och svar om förnyelse av inskrivningar på sin webbplats. Läs vanliga frågor och svar>>

Anmäl förnyelse
Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018. Förnyelsen behöver bara göras en gång.