VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Familjerätt och Generationsskifte

I varje familj ser behoven av familjerättsliga avtal olika ut. Därför har vi inga standardiserade lösningar utan vi ger dig personlig rådgivning utifrån just dina och din familjs förutsättningar.

 Vi arbetar med familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte men vi hjälper dig även som ombud när du har hamnat i familjerättslig tvist. Våra experter ger dig trygghet i livets alla skeden.

Juridik för din familj

Vi vet att frågor inom familjerätt kräver ett stort personligt engagemang. Vi arbetar med allt från skilsmässor och privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvsskiften. Vi hjälper gärna till att skriva avtal som ska förhindra kostsamma och uppslitande tvister vid generationsskiften och arv. Testamenten är en sådan del och vi vet att det behövs eftersom över 80 procent inte skrivit något.

Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL