VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Stora summor står på spel när företagare separerar

Cirka 23 000 svenska äktenskap slutar årligen i skilsmässa. Företagare bör vara medvetna om hur deras ekonomi påverkas.