VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Samboavtal

Livet som äkta makar skiljer sig kanske inte så mycket från livet som sambor. Däremot skiljer sig reglerna avsevärt för vad som gäller för den som är gift och den som är sambo. Det är viktigt att få upp ögonen för vad som kan hända i olika situationer. Sambor ska som huvudregel vid en separation dela lika på värdet av gemensamt anskaffad bostad och gemensamt anskaffat bohag.

Sambor är två ogifta personer som lever tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör antingen genom separation, giftemål eller när någon av samborna dör. I samband med att samboförhållandet upphör kan bodelning ske om någon av parterna begär det.

- Om ni  inte vill att bostaden eller bohaget ska delas lika vid en separation  går det att reglera detta genom ett samboavtal. Sambor kan ingå ett s.k. samboavtal, för att frångå sambolagens regler om bodelning vid en separation. Det betyder att samborna kan bestämma att det gemensamt anskaffade bohaget och/eller bostaden inte ska ingå i en bodelning. 

Vad du får

  • Rådgivning kring hur ni med avtal kan reglera de frågor som rör era ekonomiska mellanhavanden
  • Ett samboavtal som uppfyller de formella krav som ställs
  • Rådgivning kring övriga familjerättsliga frågor som normalt är av intresse för sambor
  • Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende

Vi hjälper er att överblicka konsekvenserna av ett sådant avtal. Alla juridiska frågor som uppstår i en samborelation kan dock inte regleras genom ett samboavtal. Vi hjälper er med den typen av lösningar genom tex att upprätta ett testamente. Sambor ärver ni inte varandra, men genom att skriva ett testamente kan arv fördelas så att det blir bra för alla.Om den ena sambon gjort en större kontantinsats i den gemensamma bostaden. I detta fall  bör ni förutom samboavtalet kanske ordna det så att ni även formellt äger olika andelar i bostaden. Det är inte särskilt romantiskt men är ett enkelt sätt att på förhand säkerställa att det blir som ni från början tänkt er.

Behöver du hjälp? Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>