VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Ersättning för intrång vid ledningsrätt

När en ledning ska dras över dina marker kan ledningsägaren säkra rätt till utrymme genom avtalsservitut/nyttjanderätt eller ledningsrätt.

Ledningsrättslagen skapar rätten

Ledningsrätt bildas vid lantmäteriförrättning enligt Ledningsrättslagen och skapar rätt för ledningsägaren att anlägga, nyttja och underhålla ledningarna. Ett avtalsservitut bildas enligt reglerna i 14 kapitlet Jordabalken och innebär ett frivilligt skriftligt avtal mellan dig och ledningsägaren.

Ersättning för intrång på din fastighet

Ledningsägaren ska ersätta dig för det intrång som sker på din fastighet. Detta kan antingen ske genom att du själv förhandlar eller genom att lantmäterimyndigheten tvångsmässigt beslutar  om ledningsrätt.

Vad du får

  • Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättsjurister och intrångsspecialister
  • Rådgivning kring vilken ersättningsnivå du kan acceptera
  • Hjälp att göra beräkningar på det intrång som du kan drabbas av.

Rådgivning av erfarna fastighetsjurister och intrångsspecialister

Kommuner, statliga verk och ledningsägare vill oftast komma överens med markägare. I sista hand vill de gå tvångsvis fram via exempelvis lantmäteriet. När du som markägare får påstötning från någon som vill ta din mark i anspråk, tveka aldrig att höra av dig till oss. Vi för dialog med den som kontaktat dig och den parten betalar vår faktura i de allra flesta fall. Det innebär att du som markägare normalt inte betalar våra kostnader.

Anledningen till att motparten står för kostnaden är att de är medvetna om att markägare behöver ett professionellt stöd i dessa komplicerade frågeställningar. En tidig kontakt innebär att vi har mycket större möjlighet att hjälpa dig få en bättre lösning ur alla synpunkter. Vi arbetar ofta med stora projekt som berör många markägare, det ger en erfarenhet som du som markägare får tillgång till.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL