VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

LRF Juridikhjälpen - backar upp dig vid tvister

LRF Juridikhjälpen är en helt ny och unik försäkring som täpper till luckor där rättsskyddet i den vanliga lantbruks- och företagsförsäkringen inte gäller. Försäkringen innehåller tre delar: juridisk rådgivning, ombudshjälp vid tvister samt krishantering vid vissa djurskyddsärenden.

Markägare, arrendatorer och företagare inom de gröna näringarna ställs ofta inför juridiska frågeställningar och löper stor risk att hamna i tvister med myndigheter, företag och privatpersoner.

Att driva en tvist kräver både kunskap, tid och pengar. Försäkringen LRF Juridikhjälpen har tagits fram för att du snabbt, enkelt och till en rimlig kostnad ska få professionell hjälp att hantera såväl juridiska frågeställningar som tvister som rör ditt företag. Och att du inte ska behöva stå ensam i sådana fall!

Här bredvid kan du titta på filmerna om vad LRF Juridikhjälpen erbjuder.

Läs mer om alla tjänster som ingår samt hur du tar kontakt för att teckna försäkringen >>

LRF Juridikhjälpen - introduktion

LRF Juridikhjälpen - se hela filmen