Affärsplanen – för alla faser av ditt företagande

En affärsplan kan beskrivas som en ritning eller en karta till hur du på ett snabbt och konsekvent sätt ska nå framgång med ditt företag. Att inte ha någon affärsplan alls är som att bygga ett hus utan ritning. Du blir säkert klar, men det tar längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt.

För många känns det konstigt eller helt onödigt att skriva ner något som är nästan självklart och många företagare har sin affärsplan i huvudet. Ibland behöver man dock en skriven affärsplan, exempelvis för att övertyga bankens tjänstemän på olika nivåer om att den planerade satsningen är klok och lönsam. Affärsplanen kan också vara kittet för att hålla ihop delägarnas viljor och mål, och förutsättningen för företagets överlevnad om det händer företagsledaren något.

När har jag nytta av en affärsplan?

Affärsplanen bör finnas med genom företagets alla faser, från starten, till utvecklingen av det lönsamma företaget eller vid en krissituation och till en eventuell avveckling eller försäljning. Se affärsplanen som ett sätt att utveckla din affärsidé steg för steg och att samla all information om ditt företag på ett och samma ställe. Du kan återanvända informationen som du skriver i affärsplanen i en mängd olika sammanhang, allt från marknadsföring av hela företaget eller en produkt/tjänst, till årsredovisningen eller som underlag för en annons efter ny kompetens.

Du bör också tänka på vem du ska skriva din affärsplan för. En bank vill se siffror och att din budget håller för att de skall låna ut pengar, medan Länsstyrelsen och/eller andra offentliga aktörer vid stödansökningar vill säkerställa inriktningen för din verksamhet. En blivande kompanjon vill veta mer om dig och din vision och den tänkta investeraren vill veta om du verkligen klarar av uppgiften; att dra in pengar i företaget som de ska investera i.

Vad bör en bra plan bör innehålla?

Vad är en affärsplan och vad ska/bör ingå? Hur utformar du affärsplanen så att du själv har nytta av den i din företagsledning och planering på kort och lång sikt?

  • Affärsidén – Beskriv kortfattat din produkt/tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig?
  • Produkt/tjänst – Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Om du ska tillverka själv så beskriver du detta här eller under egen rubrik, där du även beskriver eventuella miljökonsekvenser.
  • Marknaden/kunder – Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut? Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur betalar de? En viktig del i en mera omfattande affärsplan är marknadsplanen. Den är en plan för hur du ska attackera marknaden och nå ut till kunderna. Den kan göras separat om det är analyser av kundgrupper, försäljningskanaler mm som är viktiga för ditt företag just nu.
  • Konkurrenter – Beskriv konkurrenterna. Vilken är deras styrka och deras svagheter? Vad kommer du att göra bättre?
  • Marknadsföring/försäljning – Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder? Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet? Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare? Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta?
  • Lokal/Utrustning – Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager? Vilka behov har du av maskiner och inventarier?
  • Ekonomi/budget – Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar oftast en resultatbudget , en likviditetsbudget, en uppskattning på hur mycket kapital du behöver samt hur du tänkt finansiera detta (själv eller med hjälp av banker och/eller myndigheter). Vilka bidrag kan du få och kanske kan du ansöka om starta eget bidrag?
  • Mål – När ska du starta? Vart är du om t.ex. Ett, tre eller tio år. Har du anställda osv.
  • SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats) – en sorts riskanalys som visar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns. Ett sätt att beskriva företagets omvärld och de egna fördelarna och utvecklingsbehoven.
  • Personal och ägare – ska du ha anställda och vad skall de göra och hur ser du på ditt (och andras) ägande?

Vilken hjälp kan jag få med min affärsplan?

Att bolla affärsplanen med en affärsrådgivare gör att den kan vässas ytterligare med hjälp av en utomståendes frågor och perspektiv. Rådgivaren kan också visa på alternativa verktyg för att synliggöra och tydliggöra Din affärsidé och företagsstruktur, exempelvis vårt verktyg FokusKartan som ingår i rådgivningskonceptet FokusFramtid. Med FokusKartan åskådliggör du din företagsstrategi i en bild (en A3-sida), vilken blir lätt att memorera och presentera för andra. FokusKartan kan användas både som ett komplement och alternativ till affärs- och marknadsplanen, beroende på dina behov. 

Läs mer om FokusFramtid»

Hur kommer jag igång?

Vill du ha en kortare genomgång inför starten av arbetet så passar Framtidssamtalet bra, en tjänst där Du under en förmiddag går igenom ovanstående punkter med en affärsrådgivare och där Du får konkreta tips på hur du kan gå vidare.

Läs mer om Framtidssamtalet»

Vill du ha hjälp för att komma igång. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta till din närmaste rådgivare.

Kontakta oss