Motivera dina medarbetare

Att vara ledare i ett mindre företag innebär ofta att du innehar många olika roller, vilket leder till att ledare i mindre företag ofta känner sig splittrade.

Du vill kanske både vara kompis och chef med dina medarbetare samtidigt som du tar dig an de mest akuta problemen och inte hinner med att lyfta blicken och tänka långsiktigt.

I den här artikeln kommer vi att ge dig några tips på hur du som ledare för ett mindre företag kan lyfta blicken och hur du motiverar dina medarbetare så att ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål för verksamheten.

Lyft blicken och delegera

Att du som ledare vet vad företagets vision är och vart företaget är på väg, är avgörande för att du ska kunna motivera dina medarbetare på rätt sätt. Det är viktigt att du som ledare avsätter tid för reflektion och analys av verksamheten. Du behöver stanna upp emellanåt och analysera läget för att veta om du lägger tid på rätt saker. Genom att avsätta tid för reflektion och analys minskar du risken för felaktiga beslut. 

I de olika rollerna bör du delegera de områden som du inte hinner med själv eller orkar med. Fokusera istället på de områden som du brinner mest för.

Kompis och chef

I ett mindre företag vill du kanske gärna vara både kompis och chef med dina anställda, men för att bli framgångsrik som ledare är det viktigt att hålla isär rollerna och välja det ena eller det andra. Genom att ha nära vänskapsrelationer med dina anställda ökar risken för att du låter känslor påverka dina beslut och som kompis kan det vara svårt att ta svåra beslut när det behövs i verksamheten.

Tips på hur du får motiverade och engagerade medarbetare

 1. Anställ rätt medarbetare

  Det är avgörande att du som ledare anställer rätt medarbetare. Medarbetare som brinner för sitt jobb ger det där lilla extra. Det är värt att låta rekryteringen ta tid istället för att skynda igenom rekryteringsprocessen för att snabbt få en medarbetare på plats. Att personen har rätt kompetens är lika viktigt som att personen passar in hos företaget och dess kultur.

 2. Mål

  För att du och dina medarbetare ska arbeta åt samma håll i företaget är det viktigt att företagets vision är kommunicerad med medarbetarna och att de känner att de vet i vilken riktning företaget är på väg. Genom att ha klara och tydliga mål, samt att du lyckas förmedla dessa till medarbetarna bidrar till en gemensam målbild för företaget. Likaså behöver målen brytas ned till varje medarbetare, då får medarbetaren lättare att se sin roll och påverkan i företaget och på dess resultat.

 3. Information och öppenhet

  I brist på information öppnas möjligheten upp för spekulationer. Det är därför bättre att medarbetarna får ta del av väsentlig information och att ni skapar rätt kanaler och ge tid för förankring och avstämning, till exempel genom vecko- och/eller månadsmöten. Det är också viktigt att låta medarbetarna ta del av företagets räkenskaper. Medarbetarna känner då en delaktighet och får ett ökat intresse för att bidra till företagets resultat.

 4. Skapa förtroende

  När du som ledare visar förtroende för medarbetaren väljer många medarbetare att göra det lilla extra. Genom att visa intresse och uppskattning för det arbete som medarbetaren gör skapar du förtroende. Det är viktigt att lyssna och prata med dina medarbetare, få dem att känna sig delaktiga osv. Att vara en god förebild är också viktigt och att inte särbehandla några medarbetare. Dela gärna med dig av dig själv och erkänn dina egna misstag.

 5. Se varje individ

  För att medarbetarna ska känna sig motiverade, engagerade och entusiastiska på jobbet behöver de känna att de behövs i företaget. Det är därför viktigt att se varje individ. Genom att ha regelbundna medarbetarsamtal får du en bra dialog med medarbetaren och du får veta vad medarbetaren har för drivkrafter och mål. Det är först när du har koll på det här som du kan coacha din medarbetare på rätt sätt. 

Att ha motiverade och engagerade medarbetare är oerhört viktigt för att företagets verksamhet ska vara framgångsrikt, därför är tipsen i den här artikeln bra att ha med sig i din vardag som ledare på ett mindre företag.

Kontakta oss