Nå ökad lönsamhet med målstyrning

Som företagare är ofta ett av målen att nå ökad lönsamhet. Men hur ska man nå dit och när har man lyckats med sin målstyrning?

För att veta det ska du ta fram en tydlig målbild. Att driva företag utan tydliga mål är som att orientera utan kompass. Läs Jakob Söderbergs tips om hur du kan nå dina mål. Kanske är 2018 året som du börjar arbeta målstyrt på riktigt.

Utveckla ditt företag med målstyrning — ett sätt att jobba i vardagen

Ofta är mål i företag kopplade till effektivitet och lönsamhet. Men det kan även vara andra mål som att kunna vara ledig mer eller att lära sig en viss förmåga.

- Målstyrning handlar inte om att skriva ner målen i ett dokument, det är ett sätt att jobba i vardagen, säger Jakob Söderberg Affärsrådgivningschef LRF Konsult. Jag ser tre övergripande anledningar till att du som företagare kan utveckla ditt företag med ökad målstyrning:

  • Eftersom konkurrens ställer krav på ökad effektivitet måste man veta hur man ska prioritera så att resurser används på bästa sätt och att kostnader läggs på rätt saker.
  • Omvärldsförändringar som nya regler eller ökad konkurrens gör att du behöver kunna simulera och agera för snabb anpassning och åtgärd. Det gör att du kan ha en beredskap och känna trygghet i hur du ska agera vid olika händelser.
  • Om medarbetare ska förstå företagets målbild och veta vilka saker som ska prioriteras för att målet ska uppnås.

Att forma och dagligen agera efter en målbild bidrar till att fokusera rätt och se möjligheterna i vardagen.

- Genom att sätta upp målen och ha dem levande gör också att det är enklare att agera på saker som gör skillnad och att veta vilka investeringar och kostnader som lever mot målet och ska prioriteras, avslutar Jakob Söderberg.

Utvecklas och öka lönsamheten med en tydlig målbild

Vill du utveckla ditt företag, öka din lönsamhet och vara säker på att du gör rätt investeringar? Då ska du ta fram en tydlig målbild, vi på LRF Konsult kan hjälpa dig. Du kan också gå den digitala utbildningen LRF Målstyrning som LRF Konsult har tagit fram tillsammans med LRF. Utbildningen är en del av LRF Företagarakademi och är kostnadsfri för dig som är kund hos LRF Konsult. Läs mer här www.lrf.se/foretagande/lrf-foretagarakademi/malstyrning/.