VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

När du inte får betalt av dina kunder

Som företagare kan det ibland vara svårt att få likviditeten att gå ihop. När dina kunder dessutom inte betalar dina fakturor blir det ännu svårare.

Hur ska du då agera för att undvika den här situationen? Här får du ett antal tips på hur du går tillväga då din kund inte betalar din faktura.

Välja rätt kunder
Som företagare kan du i viss mån välja kunder. Det är viktigt att veta vilka kunder som man har att göra med. Det finns flera sätt att ta del av hur den ekonomiska situationen ser ut för kunden genom gratisinformation, t ex genom information på allabolag.se. Ibland kan den informationen ge upphov till att du behöver söka mer information och kontorollera företaget hos ett kreditupplysningsföretag, Skatteverket och Kronofogden.

Fakturera i tid
Du kan öka dina möjligheter att få betalt för din faktura i tid genom att fakturera så snart som det är möjligt, så fort tjänsten är utförd eller produkten är levererad.

Varför betalas inte fakturan i tid?
Det kan finnas många anledningar till att du inte får betalt och det viktigaste är att få en förklaring till varför inte fakturan är betald. Våga lyfta luren och ring din kund. Om kunden har pengabrist kan du hantera det på olika sätt; skjut upp förfallodatumet en vecka, dela upp betalningen på ett par gånger eller fortsättningsvis ta betalt en del av beloppet i förskott.

Betalningspåminnelse och inkassokrav
Du bör skicka en betalningspåminnelse så fort betalningen av fakturan uteblir. Det är viktigt att du skickar betalningspåminnelsen inom en vecka från dess att fakturan har förfallit eftersom då visar du att du har koll på att du inte har fått betalt. Betalningspåminnelsen bör vara vänligt men formellt formulerat. Ange redan vid avtalstidpunkten vilka räntevillkor som gäller. Den lagstadgade förseningsavgiften är förnärvarande 60 kronor och dröjsmålsränta 8 % över referensräntan. Betalningspåminnelser finns i de flesta faktureringsprogram.
En del företag väljer att skicka en andra betalningspåminnelse. Det visar dock att kunden får ännu längre betalningsfrist. Om du väljer att skicka två betalningspåminnelser kan den första vara mer vänligt formulerat om krav på betalning men ingen information om inkassoåtgärder. Den andra påminnelsen kan då vara ett inkassobrev. Inkassobrevet behöver vara formellt formulerat. Du kan ta ut en inkassoavgift på 180 kronor.

Ett inkassokrav ska innehålla följande uppgifter:

  • Fordringsägare
  • Skulden (storlek, förfallodatum och vad skulden gäller)
  • Ev. dröjsmålsränta och hur den är uträknad
  • Information hur du kommer att gå vidare om betalning av fakturan uteblir
  • Senaste betalningsdatum innan du vidtar åtgärder
  • Information om hur kunden ska betala skulden

Du kan antingen skicka inkassobrevet själv eller ta hjälp av ett inkassoföretag.

Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning
Om du fortfarande inte har fått betalt efter inkassobrevet, kan du ansöka om betalningsförläggande hos Kronofogden. Innan du skickar vidare din fordran till Kronofogden, fundera över skuldens storlek och om du vill fortsätta att ha affärer med kunden eftersom den här åtgärden kan leda till ett slut på kundrelationen. Om kunden inte bestrider fakturan resulterar ansökningen i en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för företag och kan förlängas om skulden inte betalas.

Om kunden bestrider din faktura då kan Kronofogden inte besluta om betalningsföreläggande. Din fordran blir då tvistig och vill du gå vidare måste du ansöka om stämning vid tingsrätten.

Anslut dig till EkonomiOnline
För att undvika kundförluster i största möjliga mån rekommenderar vi att du tar reda på information om din kund och dennes betalningsförmåga, fakturera snabb efter utförd tjänst eller leverans och lyft luren till din kund när betalning av fakturan uteblir.
Genom att ansluta dig till EkonomiOnline via MittKontor får du hjälp med att hålla kolla på dina fakturor och följa upp de fakturor som du inte får betalt för.

Prata med din redovisningskonsult idag!
Tillsammans med din redovisningskonsult på LRF Konsult lägger ni upp en väl fungerande faktureringsrutin som skapar trygghet och minskar risken för kundförluster.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL