När du inte får betalt av dina kunder

Som företagare kan det ibland vara svårt att få likviditeten att gå ihop. När dina kunder dessutom inte betalar dina fakturor blir det ännu svårare.

Hur ska du då agera för att undvika den här situationen? Här får du ett antal tips på hur du går tillväga då din kund inte betalar din faktura.

Kontakta oss

Välja rätt kunder

Som företagare kan du i viss mån välja kunder. Det är viktigt att veta vilka kunder som man har att göra med. Det finns flera sätt att ta del av hur den ekonomiska situationen ser ut för kunden genom gratisinformation, t ex genom information på allabolag.se. Ibland kan den informationen ge upphov till att du behöver söka mer information och kontorollera företaget hos ett kreditupplysningsföretag, Skatteverket och Kronofogden.

Fakturera i tid

Du kan öka dina möjligheter att få betalt för din faktura i tid genom att fakturera så snart som det är möjligt, så fort tjänsten är utförd eller produkten är levererad.

Det kan finnas många anledningar till att du inte får betalt och det viktigaste är att få en förklaring till varför inte fakturan är betald. Våga lyfta luren och ring din kund. Om kunden har pengabrist kan du hantera det på olika sätt; skjut upp förfallodatumet en vecka, dela upp betalningen på ett par gånger eller fortsättningsvis ta betalt en del av beloppet i förskott.

Betalningspåminnelse och inkassokrav

Du bör skicka en betalningspåminnelse så fort betalningen av fakturan uteblir. Betalnings-påminnelsen bör vara vänligt men formellt formulerad och finns i de flesta faktureringsprogram. Ange redan vid avtalstidpunkten vilka räntevillkor som gäller. En del företag väljer att skicka en andra betalningspåminnelse som ger kunden ännu längre betalningsfrist. Om du väljer att skicka två betalningspåminnelser kan den första vara mer vänligt formulerat om krav på betalning men ingen information om inkassoåtgärder. Den andra påminnelsen kan då vara ett inkassobrev.

Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

Om du fortfarande inte har fått betalt efter inkassobrevet, kan du ansöka om betalningsförläggande hos Kronofogden. Innan du skickar vidare din fordran till Kronofogden, fundera över skuldens storlek och om du vill fortsätta att ha affärer med kunden eftersom den här åtgärden kan leda till ett slut på kundrelationen. Om kunden inte bestrider fakturan resulterar ansökningen i en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för företag och kan förlängas om skulden inte betalas.

Om kunden bestrider din faktura då kan Kronofogden inte besluta om betalningsföreläggande. Din fordran blir då tvistig och vill du gå vidare måste du ansöka om stämning vid tingsrätten.

Anslut dig till EkonomiOnline

För att undvika kundförluster i största möjliga mån rekommenderar vi att du tar reda på information om din kund och dennes betalningsförmåga, fakturera snabb efter utförd tjänst eller leverans och lyft luren till din kund när betalning av fakturan uteblir. Genom att ansluta dig till EkonomiOnline via MittKontor får du hjälp med att hålla kolla på dina fakturor och följa upp de fakturor som du inte får betalt för.

Kontakta LRF Konsult för konkreta råd i hur du kan agera när kunder inte betalar fakturorna

Tillsammans med din redovisningskonsult på LRF Konsult får du  hjälp att lägga upp en väl fungerande faktureringsrutin som skapar trygghet och minskar risken för kundförluster.

Kontakta oss