Ökad lönsamhet för andra året i rad för de svenska småföretagen

I Lönsamhetsbarometern som LRF Konsult presenterade den 19 april framgår det att lönsamheten bland svenska småföretag ökar för andra året i rad och det trots att det har skett en tydlig tillbakagång på intäktssidan.

Mot bakgrund av detta är det extra imponerande att småföretagen når ökad lönsamhet och det beror alltså helt på att de lyckas hantera sina kostnader. Det senaste året har lönsamheten ökat med 0,4 procent, från 18,5 procent till 18,9 procent, för landets småföretagare. Det är en minskning i personalkostnaderna som står för den största delen; från 27,4 procent till 26,3 procent.

Stora skillnader i olika delar av landet
Företagens lönsamhet skiljer sig mellan de olika regionerna. Företagen i Dalarna är de som går bäst med en lönsamhet på 25,9 procent av intäkterna, tätt följt av Västergötland och Östergötland med en lönsamhet på 25,7 procent av intäkterna. Förklaringen till Dalarnas goda lönsamhetär enkel: under 2015 hade man högre bruttointäkter dvs högre bruttomarginal samt lägre kostnader på alla kostnadsposter, jämfört med övriga regionerna. I Västergötland och Östergötland är det däremot de låga personalkostnaderna som bidrar till den höga lönsamheten. I de två regionerna står personalkostnaderna för 18,0 procent av intäkterna jämfört med riksgenomsnittet på 26,3 procent.

Stockholmsföretagen är återigen de minst lönsamma i landet, med en lönsamhet på 6,4 procent 2015. Dock representerar siffran en ökning från förra årets 5,4 procent. Anledningen till att småföretagen i Stockholm har en lägre lönsamhet är de högre personalkostnaderna, med 33,8 procent av intäkterna mot riksgenomsnittet på 26,3 procent. I genomsnitt har Stockholmsföretagen totala kostnader på 53,6 procent av intäkterna, jämfört med 47,3 procent i riket.

Viss försiktighet anas bland landets småföretagare
När vi följer företagen över en femårsperiod kan vi ana en viss försiktighet bland landets småföretagare. Nettoinvesteringarna är negativa för sjätte året i rad, vilket kan vara ett tecken på att man tvekar inför att investera i företagets tillväxt. Samtidigt är det en tydlig positiv trend och företagen rör sig mot positiva genomsnittliga nettoinvesteringar, från -5,9 procent 2010 till -0,74 procent 2015, vilket är positivt.

Prognos för småföretagen
Den positiva trenden med ökad lönsamhet spås bromsa in under 2016. Bland annat pga. regeringens avisering om nedsättning av sociala avgifter som gäller för ungdomar tas bort under året. Det här innebär att företag som har ungdomar som anställda redan fått ökade kostnader för arbetskraft och de kommer öka framöver och återspeglas i de här företagens lönsamhet. Därtill finns det olika orosmoment:

  • Regeringen har tillsatt en utredning kring ändringar i 3:12 reglerna, beskattning av utdelning i FÅAB. Enligt direktiven ska skatteuttaget öka för dessa företag.
  • Finansdepartementet arbetar med ett förslag om att begränsa avdragsrätten för räntor i bolagssfären.
  • Finansdepartementet arbetar även med den s.k. förenklingsutredningen vilket innebär att räntefördelning mm för enskilda näringsidkare kan komma att ändras.

Framtidsutsikter
Sveriges småföretagare kämpar lite i motvind, men man lyckas trots minskad tillväxt på intäktssidan öka lönsamheten för andra året i rad. Det visar tydligt på småföretagarnas förmåga att läsa konjunkturen och det egna bolagets utveckling. Småföretagaren är en viktig motor i den svenska ekonomi och spelar även en roll för integrationen av nya svenskar. Utrikesfödda är överrepresenterade när det gäller att starta nya företag – fler än vart femte företag startas av utrikesfödda svenskar.

Läs mer och ladda ner hela rapporten Lönsamhetsbarometern - vår 2016>>

Frågor kring Lönsamhetsbarometern?
Vill du veta mer om Lönsamhetsbarometern, ta gärna kontakt med någon av oss.

Annette Daugaard, Projektledare
tel. 031-33 73 693

Mejla till mig>>

Pär Martinsson, Chefsekonom (Central talesperson)
tel. 08-700 20 12

Mejla till mig>>

Fakta LRF Konsults Lönsamhetsbarometern
Det här är den femte upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometern. Barometern baseras på verkliga bokslut från ca 1 000 företag från en databas med drygt 40 000 företag med 0-15 anställda.

Kontakta oss