Personalliggare i fler företag — dyrt att missa

Är du företagare inom fordonsservice eller i kropps- och skönhetsvårdsbranschen? Eller bedriver ditt företag grossistverksamhet med livsmedel och tobak? Då kan det inom kort bli aktuellt att föra personalliggare.

Riksdagen har nämligen beslutat att företag i dessa branscher från och med den 1 juli 2018 ska föra personalliggare för att minska osund konkurrens och svartarbete. Förutom att fler branscher ska använda systemet med personalliggare införs även vissa förändringar som också berör företag som redan idag omfattas av kravet på personalliggare, som restauranger, frisörer, tvätterier och företag i byggbranschen.

Så dyrt blir det om du inte använder personalliggare

Om Skatteverket upptäcker att ett företag inte har någon liggare eller att det finns verksamma personer i lokalen som inte är antecknade kan det bli dyrt. Avgiften är 12 500 kronor om en personalliggare saknas och 2 500 kronor per person som inte är antecknad i liggaren.

Detta innebär kravet med personalliggare

Kravet på att föra personalliggare innebär att de personer som arbetar i verksamheten ska antecknas i liggaren vid arbetspassets början och slut. Det gäller bland annat företag som i samma verksamhetslokaler bedriver dels en verksamhet som omfattas av krav på personalliggare, dels annan verksamhet exempelvis frisörverksamhet och klädbutik. De nya reglerna innebär, till skillnad mot idag, att alla verksamma personer i lokalen ska notera sig i en personalliggare om bara en av verksamheterna kräver liggare. Byggföretag omfattas däremot inte av denna förändring.

Nyheter för dig som är enmans- eller fåmansföretagare

En annan viktig förändring gäller egenföretagare och fåmansföretag som har personalliggare för personalen och andra som är verksamma. Till skillnad mot idag kommer även du som är näringsidkare själv, delägare i fåmansföretag liksom era makar och barn under 16 år att behöva anteckna era arbetspass i liggaren.

Däremot ändras inte reglerna för enskilda näringsidkare och fåmansföretagare som själva, eller tillsammans med make och barn under 16 år, bedriver verksamheten. Dessa företag behöver inte föra någon personalliggare – något som även kommer att gälla i fortsättningen.

Jag vill veta hur det påverkar mitt företag — kontakta LRF Konsult

Har du funderingar på om ditt företag redan idag omfattas av kravet på personalliggare – eller funderingar kring de nya reglerna? Ta kontakt med din rådgivare på LRF Konsult som hjälper dig att reda ut vad som gäller för ditt företag.

Kontakta oss