VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Så skyddar du dig mot bluffakturor

Enligt Svensk Handel uppskattas bluffakturabranschen i Sverige omsätta minst 1,2 miljarder kronor årligen.

Som företagare kan du råka ut för olika typer av bluffakturor, det vill säga fakturor eller orderbekräftelser på något du inte har beställt eller har uppfattat som en beställning. Viktigt att veta är att du som företagare har ett större ansvar än privatpersoner att kontrollera vilka avtal du ingår i. Så här undviket du att blir lurad.

Många av dessa fakturor kan även anspela på att man har haft tjänsten eller att tjänsten skulle vara helt kostnadsfri. Bluffakturor skickas ut på olika sätt; hagelskottsmetoden (skjuter vilt och odefinierat för om möjligt träffa något rätt) med erbjudanden och/eller påhittade fakturor som skickas till ett stort antal mottagare utan att tidigare kontakt har ägt rum eller efter att avsändaren haft en personlig kontakt med mottagaren och vilselett eller lurat mottagaren. En majoritet av det som erbjuds/säljs är kopplat till internet, t ex nätannonser, webbsidor, sökmotoroptimering och införande i telefonkataloger på nätet.

Företagare har ett större ansvar 

Får du en bluffaktura ska du inte betala den. Som företagare har du nämligen ingen ångerrätt. Du har ett större ansvar att förstå vilka avtalsvillkor som du accepterar i jämförelse med en privatperson. Samtidigt är det olagligt att vilseleda någon att ingå ett avtal. Då kan avtalet ogiltigförklaras. Om du har blivit vilseledd eller tvingad att ingå ett avtal ska du omgående polisanmäla händelsen.

Så kan du undvika en bluffaktura

Det kan få stora konsekvenser om du som företagare betalar en faktura och därmed ingår ett avtal. Tänk på detta för att undvika att bli lurad:

  • Ingå inte avtal utan att kolla upp motparten/avsändaren
  • Stressa inte upp dig över korta svars- och betaldatum
  • Läs det finstilta i avtalet
  • Kolla upp och jämför produkterna/tjänsterna
  • Det är större risk att du blir lurad än att du missar ett bra erbjudande

Bestrid fakturan

Om fakturan inte stämmer överens med vad som påstås ha avtalats ska fakturan bestridas. Man kan då hänvisa till att avtal inte ingåtts, att avtalet avviker från överenskommelsen, eller att du som kund blivit vilseledd att ingå avtal. Det kan också finnas andra grunder för bestridande.

Alla felaktiga fakturor ska bestridas, dvs motparten ska uppmärksammas på att du motsätter dig betalning och orsaken till detta. Bestridandet ska ske snarast möjligt för att förbättra din ställning vid en eventuell tvisteförhandling i Tingsrätten.

Så här bestrider du fakturan:

  • Ange alltid kundnummer/fakturanummer
  • Bestrid fakturan genom att skicka e-post, fax eller ett rekommenderat brev som visar datum och tid. Returnera sedan fakturan till avsändaren och spar en kopia på det du har skickat
  • Ditt meddelande ska innehålla; uppgift om vilken faktura saken gäller, att du bestrider fakturan och orsaken till ditt bestridande t ex ”bestrider betalningsansvar – ej beställt”
  • Undvik att signera med din namnteckning, texta bara ditt eller företagets namn
  • Bifoga en kopia av den felaktiga fakturan

Vid hot - ta hjälp

Om blufföretaget håller fast vid sitt krav, be om att få en kopia på avtalet eller ljudfilen. Bluffakturaföretagen är ofta mycket ihärdiga. Även om de hotar med inkasso, kronofogden och domstol, behåll lugnet. Det är väldigt få som vågar gå vidare för att få saken rättsligt prövad. Men skulle det hända dig, kontakta LRF Konsult för att få juridisk rådgivning.

Du kan också gå in på Svensk Handels varningslista, där hittar du namn och adresser på företag som de anser att du som konsument och näringsidkare ska vara uppmärksam på.

Se varningslistan>>