Sälj mer med rätt mix av digital och analog marknadsföring

Att digital marknadsföring är viktig för alla företags framtida lönsamhet, det har vi hört i många år, men hur blir den digitala kommunikationen en självklarhet i ditt företag?

Bara under de senaste åren har våra Internetvanor förändrats radikalt. Det är därför hög tid att du som företagare ser över hur du syns och hur du hittas.

Först av allt på morgonen!
Inom 15 minuter efter att vi har vaknat, har 74 % av oss kollat mobilen. Just mobilen är den i särklass viktigaste skärmen och själva navet för de flesta människors digitala kommunikation. Av dem som söker på Internet på sin mobil, är det omkring 84 % som agerar, dvs klickar vidare. Om en kund hamnar på en sida som inte är responsiv, alltså mobilanpassad, väljer 40 % en konkurrent i stället. Första steget blir alltså att se till att din hemsida är mobilt responsiv.

Dialog i sociala medier
Sociala medier ökar i betydelse. Besökarna på sociala nätverk har ökat från 53 procent av internetanvändarna år 2010 till 77 procent år 2015. 70 procent av internetanvändarna i Sverige använder Facebook och nästan hälften gör det dagligen. 40 % använder Instagram. Den grundläggande skillnaden mellan sociala medier och traditionella medier (inklusive hemsidor) är att sociala medier bygger på användargenererat innehåll och dialog i stället för monolog. Det gäller som företagare att förstå och utnyttja detta rätt.

Hemsida OCH sociala medier
En del företagare frågar sig om det alls behövs någon hemsida, om det inte fungerar att bara finnas i sociala medier. Det man ska överväga är säkerheten och funktionen. En egen hemsida eller blogg äger du som företagare helt och hållet och den kan fungera som landningssida för olika sociala medier (och för analog marknadsföring). Många funktioner som kan byggas in på en hemsida går inte att åstadkomma på sociala medier och dessutom äger du inte innehållet när det väl är publicerat på exempelvis Facebook. Rådet blir därför att ha en egen landningssida i form av en hemsida eller blogg och kombinera det med ett eller flera sociala media. Dessa förstärker och driver trafik till varandra och du har större möjligheter att synas och sälja.

Rörlig bild allt viktigare
Att bra bilder generellt är viktiga för att synas på nätet är en självklarhet. Det vi ser nu är att rörlig bild blir allt viktigare, framför allt hos de yngre. 2015 var det 70 % av internetanvändarna som tittade på film och video på nätet, mot 52 % året innan. Youtube är den traditionella kanalen för rörlig bild, men den utmanas just nu av allt mer film på t ex. Facebook. Som företagare finns många möjligheter att tänka i rörliga bilder i sin kommunikation. Intressanta händelser i företaget, eller kunskapsdelning av olika slag.

Analog marknadsföring 
I en värld med mycket digitala möten och marknadsföring, kan ibland det fysiska kundmötet bli helt avgörande. Det gäller som alltid att anpassa sin marknadsföring efter sin målgrupp och se till att synas och finnas där kunderna finns. Det innebär för de flesta företag att det fortfarande är viktigt med allt ifrån företagspresentationer i tryck, till skyltar och deltagande i mässor. Utmaningen är att koppla ihop de analoga och digitala delarna i marknadsföringen så att helheten blir kostnadseffektiv.

Trovärdighet och budskap gäller alltid!
Oavsett digital eller analog marknadsföring, så är ditt varumärke och dess trovärdighet viktigt. Det är du som företagare, och din dialog med kunder i olika sammanhang som bygger den här trovärdigheten. Genom sociala medier har du möjlighet att berätta de historier som ditt företag står för, att dela er kunskap med era kunder och på så sätt göra er oumbärliga. Här finns också möjligheten att dina kunder bygger ditt varumärke genom att på olika sätt berätta om ditt företag och därmed öka förtroendet för dig.