Viktigt med kompanjonavtal - separation kan bli kostsam

Antalet nystartade företag per år i Sverige har nära fördubblats under den senaste tioårsperioden. Som småföretagare suddas gränsen mellan det privata och professionella ut. Därför är det viktigt att ha koll på hur man påverkas ekonomiskt när förutsättningarna förändras. Som exempel kan en skilsmässa medföra stora ekonomiska konsekvenser.

- Skilsmässor är först och främst personliga tragedier, men de kan även medföra en hel del juridiska problem. Som egenföretagare bör man alltid planera i förväg, säger Angelica Billvik jurist på LRF Konsult i Linköping.

Stora ekonomiska konsekvenser

Skilsmässor innebär ofta stora ekonomiska konsekvenser såväl för den enskilda företagaren som för hans eller hennes partner. Bara för privatekonomin kan kostnaden uppgå till 10 000 kr i månaden **. Om en av parterna dessutom äger ett bolag kan konsekvenserna bli ännu större. Ett vanligt exempel är när mannen eller frun har startat och drivit ett företag under större delen av sin vakna tid. Samtidigt har den andra både skött ett annat yrke samt dragit största lasset i hemmet. Vid bodelning efter en skilsmässa ger juridiken i det här fallet båda parter rätt till halva bolaget var. Om makarna däremot har upprättat ett äktenskapsförord, viket ofta är ett krav från bankens sida, som säger att företaget är den enas enskilda egendom får den andra inte ut ett enda öre. Och detta trots att arbetet i hemmet har varit en förutsättning för företaget framgång.

– Det här är en väldigt vanlig källa till konflikt. Om båda parter förstår konsekvenserna kan det vara rätt lösning att sätta företaget som enskild egendom. Så är det emellertid långt ifrån alltid. Man ska se till att upprätta avtal när äktenskapet fungerar bra, annars är det ofta för sent, säger Angelica Billvik.

Sambor ärver inte varandra

Att vara sambo med en företagare kan även det ha sina ekonomiska risker om förhållandet upphör. Sambolagen säger att ett företag oftast inte ingår i bodelningen vid separation eller dödsfall. Sambor ärver inte heller varandra. Ett exempel som uppmärksammats mycket i pressen är fallet med Eva Gabrielsson, sambo med den avlidne författaren Stieg Larsson, som inte hade laglig rätt till arv efter sin sambos död.

– Som sambo är det extra viktigt att tänka steget före eftersom det råder helt andra regler jämfört med äktenskap. För att skydda den efterlevande sambon krävs att ett inbördes testamente upprättas, säger Angelica Billvik.

Handlingsförlamade bolag 

När en av två personer som driver företaget tillsammans plötsligt avlider kan mycket ställas på ända. Ofta är det makan eller maken till den avlidne som ärver. Om dödsboet efter den avlidne inte kommer överens med den andra kompanjonen kan det leda till att bolaget blir handlingsförlamat under en tid. I vissa fall kan det till och med innebära början till slutet för ett företag.

– Genom att skriva under ett kompanjons- eller aktieägaravtal kan delägarna enkelt undvika en sådan situation. Självklart ska ett sådant avtal innehålla klausuler som anpassats efter företagarnas familjesituation, exempelvis hembudsklausuler, säger Angelica Billvik.

Prata med en av våra jurister redan idag!

Vi ser många företagare som inte tar sig tiden att reglera sina mellanhavanden i ett kompanjonavtal. Vill man ha en trygghet och garanti för sig själv, sin familj och för bolaget bör man reglera detta. Ta därför en kontakt med en av våra jurister redan idag för att se hur din situation ser ut.

Affärsjuristjouren

Vår affärsjuristjour är tillgänglig och avgiftsfri för alla LRF Konsults kunder. I jouren sitter ett 10-tal utvalda, mycket kompetenta jurister med lång erfarenhet av bolagsfrågor. Affärsjuristjouren är öppen måndag-fredag mellan klockan 09.00-11.00. Telefonnummer är 08-700 20 26.

* SCB
**SvD