5 tips för att göra det enklare för dig som företagare

Vår vision på LRF Konsult är att göra det lättare att vara företagare. Men vad menar vi egentligen med det? Här kommer några konkreta tips som utvecklar ditt företag.

- Som företagsledare är det viktigt att man tar befälet, sätter kursen och styr verksamheten aktivt. Det är stor skillnad på att vara väl förberedd och kunna agera snabbt när det blåser upp jämfört med att springa runt och släcka bränder. Vi ser att de företag som har följande goda vanor i större utsträckning når sina mål och är lönsammare.

  1. Bra bollplank – varför vänta med att skaffa sig ett kompetent företagsråd? Det är mycket bättre att redan ha ett etablerat nätverk när det händer något. Fundera på vilken kompetens du har och vad du är mindre bra på. Låt andra personer stå för den kompetens du saknar. Det kan vara någon från banken, en familjemedlem, din redovisningskonsult eller en affärsrådgivare. Samla dessa personer i ett företagsråd och se till att träffas för att diskutera ditt företag åtminstone en gång om året.
  2. Affärssystem och smartare bokföring – se till att ha ett bra affärssystem som spar tid och ger dig lättlästa rapporter med rätt innehåll månatligen. Vad tjänar du pengar på och var rinner de ut? På så vis får du snabba varningssignaler och kan agera i tid. Med bra verktyg kan man kapa många timmars administration.
  3. Ha koll på dina siffror – våga fråga tills du förstår rapporterna. Ta hjälp av din affärsrådgivare eller redovisningskonsult att ta fram rätt rapporter som ger dig den information du behöver. Ett fåtal nyckeltal som är anpassade efter ditt företag tydliggör vilka utmaningar du har. Börja enkelt!
  4. Fokus framtid – Gör en fokuskarta där de viktigaste driftsområdena för ditt företag framgår. Sätt ett förstoringsglas där ditt företag behöver utvecklas. Låt det leda till en tydlig affärsplan och en budget. Arbetet med fokuskartan hjälper dig fokusera på rätt saker.
  5. Din egen utveckling och lön – du som företagsledare har ingen chef som kallar till utvecklingssamtal och lönesamtal. Boka ett samtal med en rådgivare, coach eller mentor för att få perspektiv och idéer kring din egen utveckling och lön från företaget. Det hjälper dig lyfta blicken!

Det är aldrig för sent att börja träna brukar man säga och det gäller även när det kommer till att bli en bättre företagsledare. En parallell mellan nya vanor för motion respektive företagsledning är också att inte ha för stora ambitioner på en gång, utan att påbörja en resa och sedan öka successivt. Känner man att man inte har disciplin att ensam driva igenom önskad förändring är det bra att ha regelbundna möten med sitt företagsråd. Det hjälper en ha blicken på bollen!