Starta eget företag

Det är relativt enkelt att registrera ett företag – det enda du konkret behöver är din e-legitimation och en internetuppkoppling. Men för att starta ett företag som ska vara lönsamt och bli framgångsrikt krävs lite mer. Här är det bland annat nödvändigt att du har en bra affärsplan och budget, en smidig bokföring, branschkännedom och inte minst – en affärsidé du tror på!

Har du just startat eget – eller vill du ha hjälp med att komma igång?

Här hittar du mer information om sådant du behöver veta och vad du behöver göra inför att starta eget. Uppstartsfasen av ett nytt företag innefattar allt från att välja företagsform och bokföringssystem till att momsregistrera verksamheten och skaffa försäkringar. Det finns många saker att hålla reda på, men lika mycket hjälp att få!Guide: Lilla nyföretagarbibeln Kom igång med ditt företag – så att du kan göra rätt från början Hämta guide

Steg för steg – så gör du för att starta eget

Att välja företagsform är ett av de första stegen när du ska starta företag. Företagsformen lägger grunden bland annat för hur ditt företag ska bedrivas, beskattas och redovisas. Det finns flera olika typer av företagsformer.

Några av de vanligaste är:

 • Enskild firma
 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Enkelt bolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening

 Här kan du jämföra de 5 vanligaste företagsformerna »

Alla företagsformer har olika för- och nackdelar, beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta, och om du ska driva företaget själv eller tillsammans med någon annan. Företagsformen är däremot inte skriven i sten, utan kan ändras med tiden. Läs mer om vad de olika företagsformerna innebär »

 

Erbjudande: Bilda gratis aktiebolag

Om du startar ett aktiebolag med brutet räkenskapsår, och överlåter till oss på LRF Konsult att upprätta två sammanhängande årsbokslut, så bjuder vi på kostnaden av att bilda bolaget (värde 4600 kronor). Läs mer här »

En affärsplan är ett sätt för dig att kartlägga alla de huvudsakliga förutsättningarna för att nå dina mål med ditt företag, och något som krävs att du tar fram tidigt i uppstartsprocessen.

Affärsplanen är både en kvalitetskontroll och en konkret handlingsplan som säkerställer företagets möjligheter att lyckas. Den ska fungera som ett styrdokument för att se till att verksamheten håller rätt fokus, och är dessutom en nödvändighet för att du ska kunna söka lån hos banken.

I affärsplanen presenterar du bland annat din affärsidé på djupet, definierar företagets mål, förtydligar arbetsuppgifter och ansvarsområden, och skapar en plan för hur ditt företag ska drivas. En affärsplan ska dessutom innehålla delar som marknadsanalys och känslighetsanalys, för att sätta ditt företag i relation till marknaden och branschen i sin helhet.

Detta ska ingå i din affärsplan:

 1. Vision och affärsidé
 2. Företagsbeskrivning och resursinventering
 3. Ekonomi- och känslighetsanalys
 4. Marknads- och konkurrentanalys
 5. Mål och handlingsplan

Läs mer om affärsplanen och hur du tar fram den här »

Det första du måste göra när du ska starta ett nytt företag är att registrera det hos Skatteverket eller Bolagsverket. I och med företagsregistreringen behöver du bland annat välja rätt momssats, bokföringsmetod och redovisningsperiod och veta vilken skatt du ska betala. Företagsregistreringen går till på lite olika sätt och innefattar olika delar beroende på vilken företagsform du väljer. Att registrera företaget går enkelt att göra digitalt med genom att logga in med e-legitimation, exempelvis på verksamt.se.

Vanliga delar som ingår i företagsregistreringen:

 • Ansökan för F-skatt eller A-skatt
 • Momsregistrering
 • Arbetsgivarregistrering
 • Registrera företagsnamn
 • Verksamhetsbeskrivning


Läs mer om företagsregistrering här »

Att skapa en budget är en central del i uppstarten av ditt företag. En budget hjälper dig att planera verksamheten bättre, och ger dig en uppfattning om vad som kommer att skapa lönsamhet och hur dina utgifter kommer att se ut. Budgeten ska bestå framför allt av tre huvudsakliga delar; startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget.

Startbudget: Visar vilka kostnader du har på kort sikt, hur dessa ska finansieras och vilka fakturor som ska betalas.
Resultatbudget: Visar ditt förväntade resultat under perioden, och innefattar både intäkter och kostnader för året.
Likviditetsbudget: Planeras månad för månad, för att löpande kunna betala nödvändiga utgifter.

För alla företag är det viktigt att hålla koll på verksamhetens resultat, redan från första start. För att registrera alla inkomster, utgifter, kvitton och kostnader är bokföringen en viktig aspekt av företagandet. Företagets bokföring kan utföras på många olika sätt – från de smidigaste molntjänsterna till traditionella bokföringsprogram. Oavsett på vilket sätt du väljer att bokföra så krävs det att du upprättar rätt typ av metod redan från början.

Det finns två huvudsakliga sätt att bokföra på:

 • Faktureringsmetoden – en detaljerad bokföring där du registrerar allting två gånger; dels på fakturadatumet, och dels när själva betalningen sker.
 • Kontantmetoden – en metod där du endast bokför betalningsdatumet när pengarna går in eller ut ur företaget

 

Erbjudande: Fri starta eget-timme!

Kom igång med din digitala bokföring, och se verksamhetens resultat gå framåt. LRF Konsult bjuder dig som är nystartad företagare på en gratis rådgivningstimme! Läs mer här »

 

Vilka skatter du ska betala, och vid vilken tidpunkt, skiljer sig beroende på vilken företagsform du har. Om du bedriver egen näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget, och om du har ett aktiebolag beskattas du både för vinsten, på uttagna löner och för eventuell utdelning på aktier. Handelsbolag och kommanditbolag beskattas inte på den hela vinsten, utan på respektive delägares andel av vinsten.

Några skatter du bör känna till:

 • Inkomstskatt – betalas av alla med beskattningsbar inkomst och beräknas utifrån tre olika principer.
 • F-skatt – betalas av dig med enskild näringsverksamhet och baseras på ditt förväntade resultat under året.
 • Moms – betalas av företaget på inköpta varor eller tjänster, och redovisas i deklarationen utifrån det du sålt
 • Punktskatt – specifik konsumtionsskatt som berör särskilda varor eller tjänster

 

Bloggtips! Så får du stenkoll på skatterna i ditt företag »

 

Du som företagare är skyldig att löpande både redovisa, deklarera och betala moms till Skatteverket. Du kan redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis, vilket du väljer när du momsregistrerar ditt företag. Som nyföretagare med en lägre omsättning än 1 miljon kronor per år kan du välja intervall fritt. När företaget växer blir det ofta naturligt att redovisa moms mer frekvent när faktureringen har kommit igång.

Momsdeklarationen ska du skicka in varje period, oavsett om du har något att redovisa eller ej – annars riskerar du att få en förseningsavgift. Enklast är att skicka in deklarationen digitalt via Skatteverkets e-tjänst.

Momsredovisningen är en av de främsta sakerna som företagare ofta behöver hjälp med. Så här kan vi på LRF Konsult hjälpa dig »

När du startat företag är det viktigt att skydda dig själv, din verksamhet och dina eventuella medarbetare. Genom att skaffa lämpliga försäkringar redan från början ser du till att du har rätt förutsättningar för att få ersättning om olyckan skulle vara framme, och garanterar att företaget kan fortsätta växa utan avbrott.

En företagsförsäkring innefattar flera delar som skyddar din verksamhet utifrån olika förutsättningar som präglar just din bransch. Företagsförsäkringen består av olika typer av försäkringar som bland annat täcker skador på din egendom, rättsskydd eller uteblivna intäkter.

Läs mer om hur du kan få hjälp med försäkring »

Case: Johns höga ambitioner kräver professionell hjälp Från uppstart till utveckling – ner till minsta detalj  Hämta kundcase

 

Driva företag

Hur är det att driva företag?

När du har startat ditt företag ordentligt är det bara det roligaste kvar – att faktiskt driva det! Många företag har stor tillväxt under de första åren, då man fokuserar på att etablera sin kundbas, marknadsföra sig och praktisera sin verksamhet fullt ut. Att driva företag innebär allt från att etablera sig på marknaden, kontinuerligt utveckla sitt erbjudande, revidera affärsplanen till att hyra lokaler och anställa personal,hitta framtida investeringar och mycket mer.

För att ta ditt företag till nya nivåer kan det också handla om att utveckla den digitala biten, att teckna nya typer av avtal med leverantörer och partners, eller att börja anta ett mer hållbart företagande. När fokuset för verksamheten förändras och utökas uppkommer ofta ett större behov av affärsrådgivning och andra typer av tjänster, som kan hjälpa företaget framåt.

 Diskussion

LRF Konsult hjälper dig hela vägen

För dig som är nyföretagare erbjuder vi på LRF konsult mängder av rådgivning, hjälp och stöd inom olika områden – såväl ekonomi och skatt som juridik och övrig affärsrådgivning. Med oss kan du få hjälp i alla faser genom ditt företagande – från att registrera din verksamhet, hantera din bokföring och betala ut löner till att upprätta kompanjonsavtal eller ta fram branschanpassade nyckeltalsanalyser.

Vår erfarenhet och kompetens förenklar din vardag, och ger dig mer tid att fokusera på att utveckla din verksamhet.

 

Det här erbjuder vi dig i uppstartsfasen:

Case: Fathis flygande start – från anställd till företagare Hjälp genom varje steg i företagsresan lämnade inget åt slumpen Hämta kundcase

Vanliga frågor och svar

Om du har e-legitimation kan du göra ansökan på verksamt.se, om du inte har e-legitimation kan du fylla i blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) som finns hos Skatteverket. Det är också i denna blanketten du har möjlighet att momsregistrera dig och ev registrera dig som arbetsgivare.

Nej det finns inget krav på kapitalinsats.

Skatten beräknas på ditt överskott i företaget (vinsten).

Nej, eget uttag i enskild firma påverkar inte resultatet. 

Ja, du måste alltid skicka in momsdeklarationen. Redovisa 0 i fält 49. Annars får du en förseningsavgift på 625 kr.

Kontakta oss