VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Starta-eget-tips, ekonomi

Fyra ekonomi tips till dig som är på väg att starta eget företag.

 1. Ha en genomtänkt affärsplan

  En viktig del i företagandet är att ha koll på sin marknad och lokala förutsättningar. I arbetet med affärsplanen, lägg tid och fokus på att undersöka marknaden för just din produkt eller tjänst. Hitta din unikitet, varför ska kunderna välja dig?

 2. Bollplank
  Skaffa dig gärna på ett tidigt stadie ett bollplank, det kan vara en mentor, rådgivare eller annan person du har förtroende för som kan hjälpa dig med konstruktiv återkoppling på idéer och företagets utveckling. Det kan ibland upplevas som ensamt att vara egen företagare och då är det viktigt att ha någon som man känner förtroende för att vända sig till.

 3. Ekonomissystem & Uppföljning
  I valet av ekonomisystem, fundera på vad du vill få ut för rapporter och statistik. Vilka är dina målsättningar i affärsplan och budget, se till att ditt ekonomisystem hjälper dig med uppföljningen. Välj ut ett fåtal, två till tre, nyckeltal som du följer varje månad. Sätt upp mål för dessa, dels på årsbasis men även ett antal delmål under årets gång.

 4. När verksamheten rullar på
  Hitta en struktur i administrationen, t ex avsätt tid varje vecka till bokföring och fakturering. Faktureringen är oerhört viktig att den sker snabbt efter leverans och/eller avslutat uppdrag, annars riskerar ditt företag att snabbt hamna i pengabrist. Undersök nya kunder noggrant, förutom sedvanlig kreditkontroll kan det också vara klokt att delfakturera om det handlar om en större leverans. Känner du att du inte hinner med företagets administration så ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult, låt aldrig din bokföring eller fakturering bli eftersatt, det kan kosta företaget betydligt mer i slutändan än att ta hjälp i tid.
Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Bli Digital Företagare

 
Läs mer om Digital Företagare>> 

 

Starta eller köpa

Vi hjälper dig när du ska starta nytt företag,
ny verksamhet eller ny produkt/tjänst.

Läs mer>>

Driva eller utveckla

Vi kan hjälpa dig när du ska trimma din dagliga drift, ta nästa tillväxtsteg eller utveckla dina affärer.

Läs mer>>

Sälja eller överlåta

Vi kan hjälpa dig som planerar att sälja ditt företag inom något eller några år.

Läs mer>>