VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Starta-eget-tips, juridik

Fyra juridiska tips till dig som är på väg att starta eget företag.

 1. Skriv kompanjonavtal och undvik tvist

  Ett bra sätt att minimera tvister är att skriva ett kompanjonavtal. Kompanjonavtalet reglerar aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollerar aktieägarkretsens sammansättning vilket gör att någon utomstående inte kan bli delägare utan den andres samtycke. Avtalet anger också hur ägandet ska se ut vid en av delägarnas skilsmässa eller bortgång. Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan komma ifrån varandra.

 2. Försäkringstrygghet
  Som företagare har du ett stort eget ansvar för ditt försäkringsskydd och din framtida pension. Du bör ta hjälp av en specialist inom försäkring och pension som hjälper dig att planera för framtiden och för oväntade och oönskade händelser, som sjukdom eller dödsfall.'

 3. Familjerätt
  En företagare är också privatperson. När det gäller familjerätt ska man be en jurist att gå igenom vilka avtal som krävs för att man själv samt nära och kära kan känna trygghet i alla situationer. Man bör på ett tidigt skede i företagandet upprätta juridiska handlingar, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal eller testamente. Tydliga juridiska avtal kan underlätta i framtiden om du får ändrade familjeförhållanden eller dödsfall i familjen eller ägarkretsen.

 4. Styrelseansvar
  I mindre företag är det vanligt att närstående är styrelseledamöter. Styrelsen för ett aktiebolag har långtgående ansvar. Om bolaget drabbats av förluster eller inte kommit igång så bra som man hoppats kan det finnas skäl att vara observant. Misstänker man att mer än halva aktiekapitalet i ett bolag är förbrukat har man skyldigheter enligt aktiebolagslagen och då ska bl a en kontrollbalansräkning upprättas. Följer man inte dessa bestämmelser som gäller när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat finns det risk för styrelsen att drabbas av personligt betalningsansvar. För att göra rätt krävs att du vet vilka steg som ska tas och för detta behöver man ta hjälp av en rådgivare eller jurist.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Bli Digital Företagare

 
Läs mer om Digital Företagare>> 

 

Starta eller köpa

Vi hjälper dig när du ska starta nytt företag,
ny verksamhet eller ny produkt/tjänst.

Läs mer>>

Driva eller utveckla

Vi kan hjälpa dig när du ska trimma din dagliga drift, ta nästa tillväxtsteg eller utveckla dina affärer.

Läs mer>>

Sälja eller överlåta

Vi kan hjälpa dig som planerar att sälja ditt företag inom något eller några år.

Läs mer>>