SAM ansökan - optimera dina EU-stöd

Med drygt 200 erfarna EU-specialister hjälper vi dig att optimera din SAM-ansökan. Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna.

Bli kontaktad

 

Vi går igenom dina utbetalningar från tidigare år. Vad har du fått ut? Vad har du kvar att få ut? Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga brukare, nötkreaturstöd, kompensationsstöd och miljöersättningar, är stöd som söks av de flesta lantbrukarna och kräver uppdatering och repetition kring regler. 

SAM-ansökan 2019

Det finns inga nya stöd i år men för vissa stöd finns det en del nyheter. Vi ger dig de viktigaste tipsen för att lyckas och hjälper dig undvika missar som kan kosta pengar. 

 • Den 7 februari öppnar ansökningen, den 11 april är sista ansökningsdatum
 • Fundera igenom så du hamnar rätt i förgröningsstödet
 • Sälj dina överflödiga stödrätter så att de inte går förlorade
 • Missa inte stöd om du är under 40 och nystartad företagare
 • Tag hjälp av LRF Konsult för att optimera dina stöd, speciellt gäller detta för dig som söker kompensationsstöd
 • Behöver du stärka din likviditet? Ansök om EU-kredit i samband med att SAM-ansökan är klar
 • Tar du hjälp av LRF Konsult med din ansökan så hjälper vi dig med SAM-ansökan enklast via fullmakt

Kontakta LRF Konsult för att få hjälp med din ansökan och optimera dina stöd.

Kontakta oss

Så här jobbar vi med SAM-ansökan

En erfaren EU-rådgivare optimerar så att du söker alla stöd och ser till att din ansökan är korrekt och komplett. Du får råd om årets nyheter och tvärvillkoren. Vi hjälper dig med SAM- ansökan och ansökan om åtagande av miljöstöd inom landsbygdsprogrammet.

När ansökan är klar räknar vi ut årets stödsumma. På så vis kan du följa att utbetalningarna stämmer med prognosen. Du kan också använda beräkningen som underlag för din bank och eventuell EU-kredit. Vi kan också via en datafil exportera skiftesuppgifterna till ett växtodlingsprogram och/eller kontrollorgan. För flera stöd ställs tvärvillkor om att man upprättar en kvävebehovsberäkning eller växtodlingsplan. Vi hjälper dig att få kontroll på din växtnäring, vilket är lönsamt ur flera perspektiv.

Ibland är man inte överens med stödmyndigheten efter en kontroll. Då är det tryggt att ha en jurist som kan EU-rätt till hands som kan hjälpa till med överklagan enligt lagar och regler.

Varför välja LRF Konsult för din SAM-ansökan?

LRF Konsult är ISO 9001 certifierade och lämnar en garanti på vårt arbete som ger dig trygghet i att du får ut ditt stödbelopp.Att tänka på inför SAM-ansökan 2019

För att få ta del av förgröningsstödet är det viktigt att tänka på att gårdar med mer än 30 hektar i södra Sverige måste odla åtminstone tre grödor. För övriga gårdar är det minst två grödor som gäller. Undantag finns för dig som har åtagande för ekologisk produktion och odlar större delen av arealen med vall.

För slättjordbruk gäller det dessutom att uppfylla villkoren för ekologiska fokusområden, vilket innebär att minst fem procent av marken antingen kan läggas i träda, odlas med kvävefixerande gröda, odlas med vallinsådd, odlas med mellangröda eller anlägga obrukade fältkanter. Numera gäller förbud mot växtskyddsmedel på stora delar av de ekologiska fokusarealerna. 

Kom ihåg att om du har ett överskott av stödrätter två år i rad, drar Jordbruksverket in överskottet. Man drar in dem med lägst värde, oavsett om du äger eller hyr dem. Observera att det inte längre är möjligt att behålla stödrätter genom att ändra ordningen på dem i SAM Internet. 

Rekommendationen för den som vill sälja eller köpa stödrätter för att matcha storleken på sökt jordbruksmark 2019, är att använda LRF Konsults stödsrättsbörs. Värdet på stödrätterna utjämnas successivt under en period som sträcker sig till år 2020, då alla lantbrukare ska ha samma grundvärde på sina stödrätter oavsett vilket värde man haft på dem tidigare.

För över stödrätter snabbt och enkelt på Mina sidor på Jordbruksverket. Om du behöver föra över stödrätter till en annan lantbrukare gör du det på Mina sidor. Överföringen blir klar direkt och risken för att göra fel är liten. 

Du som tidigare haft ett högt stödrättsvärde tack vare att du fått tilläggsbelopp pålagt beroende på exempelvis hög djurproduktion påverkas mer av den årliga sänkningen av dina stödrätter genom utjämningen. Du som har nötdjursproduktion kompenserar å andra sidan en del av tappet med den så kallade ”nötpengen” som ligger på cirka 850 kronor per djur.

Den som sökt stöd för nötkreatur ska komma ihåg att rapportera till centrala djurdatabasen, CDB inom sju dagar om ett djur till exempel går till slakt. Man får inget stöd för det djur som rapporteras in för sent under aktuell beräkningsperiod. Detta gäller alla djurbaserade stöd. Beräkningsperioden är 1 augusti till 31 juli. Obs, glöm inte att ange rätt produktionsplatsnummer i SAM Internet.

Stödet riktas speciellt till unga lantbrukare under 40 år med nystartade företag. Stödet uppgår till cirka 550 kronor per hektar på max 90 hektar. Vid ansökan i aktiebolag är det viktigt att du eller ni som äger en del av den juridiska personen kan styrka ert ägande i den juridiska personen. Du ska skicka in ett underlag som visar hur ägandet är fördelat, samtidigt som ansökan görs. Du ska även vara firmatecknare och vara med och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten i företaget.

Vad du får

 • Optimerad SAM-ansökan och stödsumma
 • Genomgång av utbetalningar (från tidigare år och vad som återstår att betala ut)
 • Rådgivningsgaranti på vårt arbete
 • Beräkning av årets stödsumma
 • Kostnadsfritt underlag till ansökan om EU-kredit

Tilläggstjänster EU-stöd

 • Kvävebehovsberäkningar/växtodlingsplaner enligt tvärvillkoren
 • Arrendeavtal
 • Hjälp av jurister vid överklagan
 • Köpa/sälja stödrätter

Stärk din likviditet med EU-kredit

Stärk din likviditet genom att ansöka om EU-kredit i samband med att SAM-ansökan är klar. LRF Konsult tillsammans med Swedbank förenklar nu för dig som vill ansöka om EU-kredit. Läs mer»