Behöver du göra ändringar i din SAM-ansökan?

Sista dag att göra ändringar i SAM-ansökan närmar sig. Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt.

Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni.

Det här kan du ändra till och med den 15 juni

  • lägga till, ändra och ta bort block
  • lägga till, ändra och ta bort skiften
  • ändra grödkod
  • lägga till eller ta bort ekologiska fokusarealer för förgröningsstödet
  • ta emot stödrätter från någon annan om du har minst 4 hektar mark och stödrätter för minst 4 hektar den 4 maj
  • ändra eller ange fler produktionsplatsnummer för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, ersättning för nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

Det här kan du ändra efter den 15 juni

  • minska arealen på block och ta bort block
  • minska arealen på skiften och ta bort skiften
  • ändra grödkod om det innebär att du söker lika mycket stöd eller mindre jämfört med den tidigare grödkoden

Ta en extra koll på förgröningsknappen

Det är viktigt att förgröningen är uppfylld för att du ska få del av stödet fullt ut. Om ändringar görs i SAM Internet kan det innebära att förutsättningarna ändras. Klicka därför en extra gång på frögröningsknappen innan du skickar in SAM ansökan på nytt.

Produktionsplatsnummer (PPN)

Ta även en extra koll på att rätt PPN finns angivet i SAMInternet. Rätt PPN är en förutsättning för att de djurbaserade stöden (nötkreatursstöd, kompensationsstöd, ersättning för nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser) blir rätt utbetalade. Efter den 15 juni går det inte att lägga till eller ändra PPN.

Portrait

Kontakta mig med dina frågor!

Per-Ola Frisell, Affärsrådgivare Tfn: 0457-443 44 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.