VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Dags för SAM-ansökan 2017 - 4 maj är sista dag att söka

Det finns inga nya stöd i år men vissa stöd omfattas av en del nyheter. Sören Söderteg, SAM-expert på LRF Konsult, ger dig de viktigaste tipsen för att lyckas och hjälper dig undvika missar som gör att du kan förlora pengar.

Den 22 februari öppnar SAM 2017. Nytt för i år är att du bara kan du logga in i SAM Internet med e-legitimation via ”Mina sidor”. Inloggning med lösenord fungerar inte längre. 

- Tar du hjälp av oss med din ansökan så hjälper vi dig med SAM-ansökan genom en fullmakt, säger Sören Söderteg.

Förgröningsstöd

För att få ta del av förgröningsstödet är det viktigt att tänka på att gårdar med mer än 30 hektar i södra Sverige måste odla åtminstone tre grödor. För övriga gårdar är det minst två grödor som gäller. Undantag finns för dig som har åtagande för ekologisk produktion och odlar större delen av arealen med vall.

- För slättjordbruk gäller det dessutom att uppfylla villkoren för ekologiska fokusområden, vilket innebär att minst fem procent av marken antingen kan läggas i träda, odlas med kvävefixerande gröda, odlas med vallinsådd eller anlägga obrukade fältkanter. Förslag finns om förbud mot växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer från och med. 2018, säger Sören. .

Har du överskott på stödrätter?

- Kom ihåg att om du har ett överskott av stödrätter 2 år i rad drar Jordbruksverket in överskottet. Man drar in dem med lägst värde , oavsett om du äger eller hyr dem. Observera att det inte längre är möjligt att behålla stödrätter genom att ändra ordningen på dem i SAM Internet, säger Sören.

Använd stödrättsbörsen

Rekommendationen för den som vill sälja eller köpa stödrätter för att matcha storleken på sökt jordbruksmark 2017, är att använda LRF Konsults stödsrättsbörs. Värdet på stödrätterna utjämnas succesivt under en period som sträcker sig till år 2020, då alla lantbrukare ska ha samma grundvärde på sina stödrätter oavsett vilket värde man haft på dem tidigare.

Kompensera med ”Nötpengen”

- Du som tidigare haft ett högt stödrättsvärde tack vare att du fått tilläggsbelopp pålagt beroende på exempelvis hög djurproduktion påverkas mer av den årliga sänkningen av dina stödrätter genom utjämningen. Du som har nötdjursproduktion kompenserar å andra sidan en del av tappet med den så kallade ”nötpengen” som ligger på cirka 850 kronor per djur, säger Sören Söderteg.

Glöm inte att ange rätt PPN i din SAM ansökan

Den som sökt stöd för nötkreatur ska komma ihåg att rapportera till centrala djurdatabasen, CDB inom sju dagar om ett djur till exempel går till slakt. Man får inget stöd för det djur som rapporteras in för sent under aktuell beräkningsperiod. Detta gäller alla djurbaserade stöd. Beräkningsperioden är 1 augusti till 31 juli. Obs, glöm inte att ange rätt produktionsplatsnummer i SAM Internet.

Stöd till unga brukare

- Stödet riktas speciellt till unga lantbrukare under 40 år med nystartade företag. Då gäller att företaget startat år 2012 eller senare. Stödet uppgår till cirka 550 kronor per hektar på max 90 hektar. Vid ansökan i AB är det viktigt att du eller ni som äger en del av den juridiska personen kan styrka ert ägande i den juridiska personen. Du ska skicka in ett underlag som visar hur ägandet är fördelat, samtidigt som ansökan görs. Du ska även vara firmatecknare och vara med och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten i företaget, berättar Sören.

Tänk på detta inför SAM-ansökan>>

Ta del av några viktiga tips och "kom-ihåg".