Djurvälfärdsersättningarna 2019

Ytterligare dokumentationskrav kan verka avskräckande för den lantbrukare som redan har svårt att få tiden att räcka till. Djurvälfärdsersättningen behöver inte betyda så mycket merarbete eftersom vi i Sverige redan har god djurhållning. Rådet från LRF Konsults SAM-expert Per-Ola Frisell är därför att ansöka och ta hem pengarna.

Djurvälfärdsersättningen är ett ettårigt stöd som omfattar klövhälsovård för mjölkkor samt djuromsorg för suggor och får. Åtagandet varar i ett år vilket innebär att villkoren ska uppfyllas det år man söker. 

- Kom ihåg att ange nytt åtagande, produktionsplatsnummer och antal djur i SAM Internet, säger Per-Ola Frisell, SAM-rådgivare på LRF Konsult.

Från 2017 ändrades kravet på att klövarna måste verkas två gånger per år av certifierad klövvårdare. Nu är det istället klövvårdaren som vid besiktningen av klövarna bedömer om det finns behov av att verka enstaka klövar ytterligare en gång eller inte. Detta ska dokumenteras i klövhälsorapporten.

– Tänk på att söka ersättning för det antal kor som du kommer att ha under hela året. Korna ska vara individmärkta och journalförda enligt Jordbruksverkets föreskrifter för respektive djur. De ska även vara rapporterade till nötkreatursregistret, CDB, på rätt sätt samt att produktionsplatsnummer där man håller mjölkkorna ska anges, säger Per-Ola.

När det gäller ersättningen för suggor omfattar det till exempel foderanalys, utfordringsruiner och hullbedömning av suggor och dräktiga gyltor. Ersättningen per sugga är 1 000 kronor.

- För får omfattar ersättningen att man har rutiner för produktions– och foderplanering, klippning och mottagningsrutiner för nya får i besättningen. Det är tillåtet att under hållandeperioden flytta fåren till en produktionsplats där en annan person är djurhållare. Det ska framgå av din stalljournal till vilka produktionsplatser som du flyttar djuren. I din SAM-ansökan ska du därför redovisa alla produktionsplatser där du har dina får under hållandeperioden.

För får uppgår ersättningen till 2 000 kronor per djurenhet. En tacka räknas som 0,15 enheter så ersättningen per tacka blir 300 kronor. Per-Ola Frisell råder dig som är orolig för att det ska bli mycket dokumentation att tänka om:

- Med stödet blir det extra dokumentation, men för svenska lantbrukare handlar det inte om stora omställningar i djurhållningen. Klövverkar gör man ändå, så det innebär inte någon större skillnad. Mitt råd är att ansöka om stödet eftersom ersättningen ger utdelning utöver den arbetsinsats det kräver.

Kontakta din rådgivare på LRF Konsult för att få svar på dina frågor eller få hjälp med ansökan.

Portrait

Kontakta mig med dina frågor!

Per-Ola Frisell, Affärsrådgivare Tfn: 0457-443 44 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.