Så maxar du kompensationsstödet

2016 års förändringar gällande kompensationsstödet resulterade i att en del större mjölkgårdar fick betydligt lägre stöd jämfört med tidigare år. Genom att det finns fler stödområden har många gårdar hamnat i nya områden med lägre ersättningar. Därför krävs en noggrann beräkning för att hamna rätt. Per-Ola Frisell, SAM-expert tipsar om hur du ska göra.

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

- Viktigt att notera är att den förändring i reglerna kring djurtäthet och stödnivåer som gjordes 2016 fortfarande gäller. Marken man får stöd för delas in i så kallade typer av jordbruk och för varje typ gäller en viss djurtäthet. Typ och stödområde avgör ersättningen per hektar, säger Per-Ola Frisell, SAM-rådgivare.

Var noga med att beräkna din djurtäthet rätt!

Beräkningsperioden är 1 augusti 2018 till 31 juli 2019. Det kan vara så att det är värt att skaffa några fler djur eller se över foderarealerna för att optimera stödet.

- Det är något som vi på LRF Konsult kan hjälpa till med att räkna fram. Ligger du på gränsen mellan exempelvis typ 1 och 2  kan det innebära en halvering av stödet om du hamnar på fel sida, säger Per-Ola Frisell.

Som alltid gäller det att rapportera händelser som slakt eller försäljning av djur till CDB inom sju dagar för att stödet inte ska påverkas. Glöm heller inte att ange vilka produktionsplatsnummer du har dina djur på och att de är rätt märkta och journalförda.

Boka en tid med en av LRF Konsults EU-rådgivare om du har frågor kring kompensationsstödet.

Portrait

Kontakta mig med dina frågor!

Per-Ola Frisell, Affärsrådgivare Tfn: 0457-443 44 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.