Stäm av dina miljöstödsåtaganden

Nu är det aktuellt med ansökan för SAM 2018 pågår. Här kan du läsa om miljöersättningarna. Kanske har du funderingar på att gå in i ett nytt åtagande eller så vill du utöka ditt befintliga. Per-Ola Frisell tipsar vad du ska tänka på.

Under 2018 är det samma miljöersättningar som föregående år. Men du har kanske funderingar på att gå in i ett nytt åtagande 2018 eller kanske utöka ditt befintliga åtagande. Kontakta din rådgivare på LRF Konsult så går vi tillsammans igenom vad som kan vara intressant på din gård.

Per-Ola Frisell, affärsrådgivare på LRF Konsult, berättar också om vilka olika miljöersättningar att söka:

 • Betesmarker och slåtterängar
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • Vallodling
 • Ekologisk produktion
 • Omställning till ekologisk produktion (2-årigt)
 • Skötsel av våtmarker och dammar
 • Fäbodar
 • Våtmarker
 • Skyddszoner
 • Minskat kväveläckage
 • Hotade husdjursraser

Viktigt att tänka på är att alla ingångna miljöåtaganden är femåriga vilket innebär att man binder upp sig i fem år när man går in i ett åtagande.

Vad gäller för att få marken godkänd som betesmark?

Det måste finnas ett fodervärde på marken för betesdrift. Betet måste även vara stängslat och ingen igenväxning får förekomma. Trädräkningen är borttagen fr.o.m. 2015 och nu inriktar man sig alltså på att det finns ett fodervärde på marken för att få stöd. Med igenväxning räknas att marken har sly och buskar som breder ut sig och som är mer än 2 år gamla. Det är alltså viktigt att igenväxning ska vara röjd när ansökan görs så inte igenväxningsanmärkning ges vid ev. kontroll.

Du som har särskild skötsel på dina betesmarker får en åtagandeplan som du ska följa. Du hittar den i SAM Internet under rapporter benämnd ”Förslag till åtagandeplan”.

Se alltså till att följande punkter är uppfyllda:

 • Rätt ägoslag?
 • Är betet jordbruksmark?
 • Finns stängsel?
 • Finns fodervärde?
 • Betas marken
 • Finns sly eller annan igenväxning

Vallodling

På marker som får vallstöd måste den sökande skörda varje år och marken måste ligga som vall i minst tre år innan man får bryta den. (31 juli tredje året).

 • Se till att de vallar du söker vallstöd för verkligen är riktiga produktionsvallar d.v.s är korrekt anlagda inte är för gamla och inte är för mycket ogräs i

 

Ekologisk produktion

En regel som är viktig att känna till är att mark som ställs om till ekologisk produktion först måste sökas som ett tvåårigt omställningsstöd innan marken kan gå in i ett femårigt certifierat åtagande, säger Per-Ola Frisell

– Den tiden ligger marken i karens med tvåårigt åtagande, så kallat omställningsstöd, som ger samma ersättningsnivå som ett femårigt åtagande. Samma regler gäller för djur som ställs om till ekologisk produktion.

 

Portrait

Kontakta mig med dina frågor!

Per-Ola Frisell, Affärsrådgivare Tfn: 0457-443 44 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Kom ihåg!

 • Skaffa e-legitimation hos din bank eller hos Telia. Mobilt BankID är den mest praktiska e-legitimationen.
 • Skaffa fullmakt om det behövs.
 • Läs om reglerna och nyheterna för de stöd du ska söka.
 • Läs om hur SAM-ansökan går till och om hur SAM Internet fungerar.
 • Gå igenom de fel och varningar som visas i SAM Internet och åtgärda det som behövs innan du skickar in din ansökan.
 • Skicka in ansökan i god tid före den 12 april.
 • Kom ihåg att om du behöver ändra din SAM-ansökan ska du göra det senast den 15 juni.
 • Dina block kan ändras under hela året. Efter att du har skickat in din ansökan bör du därför kolla i SAM Internet om vi har ändrat något av dina block. Läs mer på www.jordbruksverket.se/block.