Stödrättsbörs

Här bredvid till höger hittar du länkar till köplistan respektive säljlistan över de stödrätter som finns tillgängliga via LRF Konsult. Stödrätter att hyra eller hyra ut finns också med i listorna.

Hur fungerar stödrättsbörsen?

Det är helt gratis att annonsera på vår hemsida och det gör du genom att kontakta någon av våra lantbruks- eller EU-rådgivare. Rådgivaren lägger sedan ut objektet på våra listor och där ligger det, tills affär sker. Maximal liggetid är tre månader.

Har det inte blivit någon affär kan objektet läggas ut på nytt. I det fall det blir avtal debiterar vi för upprättandet av köpe- eller hyresavtalet mellan parterna och anmälan till Jordbruksverket. Vid hyra kan vi dessutom hjälpa till att upprätta arrendeavtal.

Kontakta oss