Är det dags att låsa sitt elpris?

Det är tydligt att den som haft rörligt elpris år 2015 har varit en vinnare. Frågan är om vi blickar framåt, om trenden kan bestå eller om det har blivit dags att låsa sitt elavtal?

Utomhustemperatur och världsmarknaden påverkar spotpriset på el

- Sett över en treårsperiod, har 2015 varit ett år där kostnaden för el varit väldigt låg, säger Max Jamiesson energirådgivare på LRF Konsult. Speciellt under sommaren var elen väldigt billig, då spotpriset var nere och vände på 7 öre per kWh. I år uppmättes en toppnotering den 21 januari då spotpriset steg till 82 öre per kWh. Temperaturen i södra Sverige var normal vid denna tidpunkt, men i norra Sverige var temperaturen 20 grader lägre än normalt för denna årstid.

- Det är tydligt att spotpriset är väldigt rörligt, fortsätter Max Jamiesson. Utöver att utomhustemperatur påverkar spotpriset så spelar även världsmarknadspriset på råvaror som olja och kol in på spotpriset i Sverige. Detta trots att Sverige generellt inte använder sig av dessa råvaror för försörjning av el. Vi har alla sett hur råoljepriset har sjunkit under året som gått och även priserna hos dieselleverantörerna har sjunkit under året. Utöver detta påverkas också priset av hur välfyllda våra och Norges vattenmagasin är.

Elhandel

Diagrammet visar kostnaden av elhandel med endast spotpriset. Kostnaden baserar sig på en gård som använder sig av totalt 100 000 kWh per år och använder lika många kWh per månad under året.

Hur billig kan el bli?
-Den stora frågan är hur billig råolja, kol och el kan bli innan producenter går omkull eller att efterfrågan ökar igen, säger Sören Dahl också energirådgivare på LRF Konsult. Efterfrågan på el kommer att öka den dagen det blir kallare över vintern eller om det blir en snöfattig vinter och vattenmagasinen inte fylls på ordentligt. Det låga priset vi har idag är liknande det vi hade i slutet av 1990-talet och efter det steg priserna kraftigt och höll sig höga i cirka tio år. I alla år har man sagt att ha ett rörligt elhandelspris har varit lönsamt över tid. Dock befinner vi oss nu på en prisnivå som ligger nära botten för vad en kWh kan kosta. Om vi då skulle sluta ett avtal med en elhandelsleverantör med ett fast pris kan det vara en bra affär.

Det finns pengar att spara
Förutom fastpris på elhandeln finns det även fler varianter av elhandelsavtal som går att välja. Ett vanligt exempel är vintersäkrat pris då priset över vintern är säkrat och resterande tid rörligt. Det finns även ett sommarsäkrat pris som fungerar som vinterpriset fast tvärtom. Det finns också sk 50/50 avtal där 50% av elhandeln har ett fastpris och resten är ett rörligt pris. I dag finns det många möjligheter att välja avtal utifrån sina egna förutsättningar i företaget. Det handlar bland om vilken säkerhet man vill ha gällande kostnaden för elen.

En annan del av elkostnaden är elnätsavgiften. Denna kostnad baserar sig på två delar generellt, en del för elöverföringen (nyttjande av elnätet) och säkringen eller uttagen effekt (hur mycket plats företaget tar på nätet). Kostnaderna för elnätet är väldigt beroende på vilken elnätsägare som äger elnätet i det område där man bor. Här finns möjlighet att utreda vad som är optimalt för ditt företag. Det kan som exempel vara att se över vilken typ av elnätsabonnemang som passar just din fastighet eller att dagens elsäkring är överdimensionerad. Effektabonnemang påverkar också kostnaden per månad påtagligt. Här finns ofta pengar att spara och vi på LRF Konsult kan hjälpa dig med att kartlägga din elkostnad och föreslå åtgärder, baserat på ert elanvändande.

Ta del av vårt erbjudande>>

Kontakta oss