Årets spjutspetsföretag — Vinnare med svensk mjölkproduktion som drivkraft

Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018.

Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

Årets spjutspetsföretag är en tävling där nominerade snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner, god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras.

Ulf Möller- Tävlingen är en del i att visa att det finns ett starkt lantbruksföretagande i Sverige. Vi sökte därför efter kandidater som driver ett lönsamt och växande företag med gården som bas, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Efter en noggrann genomgång av de nominerade företagens affärsidéer och finanisella utveckling togs sex finalister ut och av dem utsåg sedan juryn ägarna till gården Qvisingsö till vinnare. Motiveringen lyder:

"Med tron på svensk mjölkproduktion som drivkraft har Fredrik och Camilla Hilmersson steg för steg utvecklat sitt företag. De har gjort det i den takt som de själva hinner med och utifrån gårdens förutsättningar. Alla satsningar de gör utgår alltid från djurens välfärd och de har en tydlig ambition att ständigt öka effektiviteten. Med denna strategi har de på ett föredömligt sätt lyckats utveckla ett storskaligt mjölkföretag."

Jimmy Larsson- Årets vinnare är, tillsammans med övriga finalister, goda exempel på att det går att driva lantbruk som är både hållbara och lönsamma över tid. Vår förhoppning är att de ska inspirera sina kollegor att fortsätta inom branschen och även få fler att ta steget att satsa på ett företagande inom lantbruksnäringen. Det behövs då att efterfrågan på svenskproducerad mat ökar markant, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Prisutdelning på Brunnby lantbrukardagar

På onsdag 4 juli, kl. 10.30, under Brunnby lantbrukardagar delas priset ut till vinnarna.

Fakta om Årets Spjutspetsföretag

 

Kriterier

  • Ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
  • Vara i teknologisk framkant, ha goda framtidsutsikter samt en hållbar affärsplan, det vill säga vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.
  • Vara lönsamt. Företaget ska ha gett vinst de senaste fyra åren.
  • Ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per verksamhetsår, vilken ska ha ökat under den senaste fyraårsperioden.

 

Jury

  • Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
  • Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och sparbankerna
  • Kerstin Davidson, Politisk redaktör, Land Lantbruk
  • Analytiker: Ida Bååth, Kontorschef, LRF Konsult