Dags att dränera?

I det nya landsbygdsprogrammet finns det flera olika stöd att söka. Investerings- och miljöstöd för dränering såsom täckdikning är ett av dessa stöd, och tillhör gruppen ”Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring”.

Du kan som lantbrukare få stöd för köp av nytt material och ny fast inredning för att planera och genomföra investeringen. Det innebär att du kan få stöd för entreprenörens grävarbete, ledningar och grus.

Följande gäller för stödet:

  • Den totala kostnaden måste minst vara 100 000 kronor
  • Du kan max få stöd för 40 procent av kostnaden
  • Kostnaden innefattar din kostnad för material och konsulter, men inte ditt eget eller anställdas arbete
  • Inga kostnader för investeringen får ha uppkommit innan du lämnat in ansökan. Du behöver inte vänta på beslutet för att påbörja din investering, men det kan ta tid innan du får beslutet.

Det kan finnas regionala skillnader i vad man kan få stöd för, därför är det bra att undersöka vad som gäller i ditt närområde. Vilka som får stöd är beroende av inkomna ansökningar och hur dessa prioriteras. Länsstyrelsen värderar varje ansökan efter uppsatta kriterier och bäst ansökan får stödet. Ta hjälp av LRF Konsults auktoriserade investeringsrådgivare.

Kontakta oss