Det har varit en torr inledning på sommaren

Redan nu ser vi allvarliga konsekvenser på grund av torkan. Även om regnet kommer blir skadorna svåra att reparera. Vårt råd är därför att redan nu se över din likviditetssituation och höra av dig till din bank om hur de kan hjälpa dig. Vi har också samlat länkar till viktiga sidor med tips och råd för hur du som lantbruksföretagare kan agera nu.

Kontakta oss

Vi på LRF Konsult finns som stöd innan mötet med banken och kan hjälpa till med att se över din likviditetsbudget - om några investeringar kan skjutas på framtiden, om man kan låsa priset vid skörd eller om det finns andra delar som kan förbättra likviditeten.

Tips och råd för dig som lantbruksföretagare

På LRF:s webbplats finns information, tips och råd om vad du som lantbruksföretagare kan göra.
Växa Sveriges webbplats finns aktuell information och tips om hur du ska göra vid foderbrist.
På Jordbruksverkets webbplats finns information om undantagsregler vid skörd
På Krisinformation finns information om vad man ska göra och plan för vattenförsörjning.

Behöver du ett bollplank?

Hör av dig till någon av våra rådgivare om du behöver hjälp.

Kontakta oss