Färsk statistik på arrendepriser

Jordbruksverkets senaste statistik för arrendepris på jordbruksmark är ute. Rapporten gäller åren 2015 och 2016. I korthet kan sägas att det inte har hänt särskilt mycket, utan priserna har stagnerat de fem senaste åren.

Det genomsnittliga priset för en hektar är 1 705 kr, men då är även så kallade gratisarrenden inräknade i statistiken. De lokala variationerna är fortsatt stora. I genomsnitt kostar det ungefär 10 gånger mer att arrendera en hektar jordbruksmark i Sydsverige jämfört med Norra Sverige.

- Tänk på att priserna i statistiken är genomsnittliga och att nivån på ett arrende varierar med den specifika fastighetens förutsättningar. Om du vill ha goda råd baserade på lokal kännedom om prisnivåer i olika jordkvalitetsklasser är du välkommen att kontakta någon av LRF Konsults arrendespecialister. LRF-medlemmar får gratis rådgivning på telefon varje dag , säger Jessica Wieslander, jurist LRF Konsult.
Andelen ”gratisarrenden” ligger ganska oförändrat på strax under 10 %, vilket är intressant ur ett arrenderättsligt perspektiv eftersom jordabalkens regler om jordbruksarrende inte gäller för gratisupplåtelser.

Kontakta arrendejouren varje vardag mellan kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Ring 0771-573 573 och fråga efter Arrendejouren

Portrait

Kontakta mig med dina frågor

Jessica Wieslander, jurist Umeå Tfn: 090-10 80 92 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.