5 tips för ökad lönsamhet

Lönsamhet är nyckeln för ditt företags överlevnad. För att öka lönsamheten krävs ansträngning och förändringsvilja. Här är 5 tips för dig som vill tjäna mer pengar.

 1. Sätt upp mål
  Sätt upp tydliga mål för vilken lönsamhetsnivå som är rätt för ditt företag, och våga jämföra dig med andra företag. Sätt upp mål både på kort- och långsikt.
 2. Följ upp
  Följ upp resultatet kontinuerligt och se till att du har en redovisning som tydligt visar hur dina verksamhetsgrenar går. Störst effekt på lönsamheten får du när du börjar mäta och agera utifrån resultatet. Gissningar ger sällan bättre lönsamhet.
 3. Trimma 
  Att hela tiden arbeta med förbättringar av ditt företag är viktigt för att höja lönsamhetsnivån. Se över rutiner, ledning, timing mm. Identifiera flaskhalsarna i ditt företag och gör en plan för hur du kan komma runt dem.
 4. Förhandla
  Att förhandla i ditt lantbruksföretag är lika viktigt som att ta hand om produktionen för att öka lönsamheten. Skapa en inköps- och försäljningsstrategi, och våga vara tuff.
 5. Skapa rätt team
  Skapa dig ett team av kompetenta personer som du vill ha med dig på resan mot ett mer lönsamt företag. Det kan vara personal, rådgivare, anhöriga mfl. Att ha en öppen dialog med högt i tak kommer gynna ditt företag i slutändan- ensam är inte starkast.

Kontakta oss