Finalister utsedda i årets Spjutspetsföretag

Av drygt 30 nominerade företag med sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö har nu sex finalister utsetts. Under Brunnby Lantbruksdagar, 4-5 juli, kommer vinnaren att koras.

 

Här kan du läsa mer om finalisterna

Qvisingsö gård, i Älmeboda, Tingryd

Är en mjölkgård vars affärsidé är att på ett hållbart sätt producera livsmedel med hög kvalitet och att hålla svensk mjölkproduktion vid liv. De bedriver även skogsbruk.

Åsjömad i Göstorp, Laholm

En gård som erbjuder semin, uppstallning, ambulerande jourhavande veterinär, bete, träningsmöjligheter,fölningsvak, egen uppfödning och mycket mer. Deras vision är att vara bäst på att öka varje individs kunskap om hästar.

Wiggeby jordbruk på Färingsö, Svartsjölandet

Har växtodling som huvudinriktningen, främst spannmål, ärter och oljeväxter men man har även annan verksamhet, till exempel återvinning (ris, stubbar, stockar, jordmassor och hästgödsel) och odling av kvalitetsfoder till hästar. Målet är att vara lönsamma, i ständig hållbar utveckling och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats.

Widegrens gård i Atlingbo, Romakloster

Odlar ekologiska morötter, potatis och lök med eget packeri för tvättning, sortering och förpackning.. Övrig växtodling finns också på gården på Gotland. Visionen är att gården skall, med god lönsamhet, som en av huvudaktörerna i Sverige odla samt förädla ekologiska morötter, potatis, lök och grönsaker.

Esplunda gård, Enköping

Inom Esplund gård bedrivs växtodling, gris- och nötköttsproduktion samt entreprenad- och skogsverksamhet. Visionen är att vara ett utvecklande och marknadsanpassat lantbruksföretag med vår gård som bas.

Per Olofsgården, Götene

Driver ekologisk mjölkproduktion med tillhörande växtodling på ett långsiktigt hållbart sätt så att kommande generationer ska kunna ta över. Företaget äger även skog.

 

Kriterier för Årets spjutspets

  • Ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
  • Vara i teknologisk framkant, ha goda framtidsutsikter samt en hållbar affärsplan, det vill säga vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.
  • Vara lönsamt. Företaget ska ha gett vinst de senaste fyra åren.
  • Ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per verksamhetsår, vilken ska ha ökat under den senaste fyraårsperioden.

Vi finns i juryn

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult

Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och sparbankerna

Kerstin Davidson, Politisk redaktör, Land Lantbruk

Analytiker: Ida Bååth, Kontorschef, LRF Konsult