Framgångsfaktorerna för Europas lantbruksföretagare - ny artikelserie

Under många år har svenska lantbrukare haft utmaningar att nå en tillfredställande lönsamhet. Vardagen präglas av ständig kostnadskontroll och ständiga svängningar.

För att ta reda på hur den europeiska lantbruksföretagaren nyttjar sina möjligheter till framgångsrikt företagande har tio av LRF Konsults rådgivare besökt tio EU-länder. Målet har varit att fånga in trender och det viktigaste för företagarna att veta om hur man skapar lönsamhet.

Jimmy Larsson- Insikterna från intervjuerna tar vi med oss för att bredda vår rådgivning, självklart med målet att våra kunder ska få de bästa råden för att nå sina mål och kunna utveckla sina företag. Det handlar om att vara företagare med konkurrenter såväl i Europa som globalt. Erfarenheterna med de listade framgångsfaktorerna har sammanställts i rapporten Bonden i tio EU-länder 2018, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

 

Carl Dyrendahl delar med sig av sin inblick om Tyskland som lantbruksland

Första artikeln är ute nu. Här får du träffa LRF Konsults rådgivare Carl Dyrendahl som varit i Tyskland där höga markpriser och nya krav är utmaningen, men där man lyckats lösa svårigheterna med generationsskiften och där framför allt unga lantbrukare visar på en hög affärsmässighet.
Hur de gjort kan du läsa här»

Utbyte av erfarenheter från lantbrukare i 10 länder

LRF Konsults rådgivare har tillsammans med en journalist gjort djupintervjuer med lantbruksföretagare och rågivningsföretag i tio länder i Europa.

- Rådgivarna har besökt Finland, Polen, Tyskland, Ungern, Frankrike, Danmark, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Irland. De har fått vara med om spännande och lärorika möten där det kommit fram mycket att lära och inspireras av. Allt för att utvecklas i sin rådgivarroll genom utbyte av erfarenheter och framgångsfaktorer kring lantbruksföretagande, säger Jimmy Larsson.