Förändringar inför kommande SAM-ansökan

Ta del av de viktiga förändringar som kommer inför ansökan 2017.

Förändringar i förgröningsreglerna

Som tidigare informerats, kommer det att ske en del förändringar inom Ekologiska Fokus Arealer (EFA). Från början sas det att förändringarna kommer att gälla redan från 2017 men Kommissionen föreslår nu att förändringarna införs först 2018. När detta nedtecknas är fortfarande inget beslut taget.

Kommissionen föreslår nu att perioden som trädor och obrukade fältkanter ska vara ur produktion inte ändras jämfört med tidigare regler, d.v.s. marken ska hållas i träda till och med den 15 juli. Något man däremot inte backar på är förbudet att använda växtskyddsmedel och bekämpningsmedel på ekologiska fokusarealer. Går detta igenom innebär det alltså att förbud av all kemisk bekämpning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel på ekologiska fokusarealer med kvävefixerande grödor, vallinsådd i huvudgröda och trädor under den period som de ekologiska fokusarealerna måste kvarstå. Kommissionen föreslår dock att förbudet införs först 2018.

Jordbrukarstöd - SAM ansökan 2017

SAM Internet öppnar för ansökan av jordbruksstöd den 22 februari 2017 och sista dag när SAM ansökan ska vara inskickad är enligt förslag den 4 maj. Jordbruksverket kommer att ta det formella beslutet om sista ansökningsdag i december.

Slopat lösenord till SAM Internet 2017

Nästa år försvinner möjligheten att logga in i SAM Internet med lösenord. Då är det bara e-legitimation som gäller för den som ska göra sin SAM-ansökan.

Miljöersättningar

Det finns samma miljöersättningar 2017 som 2016. I miljöersättningen för skyddszoner finns det förslag på ändringar 2017. Förslaget innebär att länsstyrelsen kan tillåta lantbrukare att putsa växtligheten på skyddszonen tidigare på säsongen, för att minska spridningen av invasiva arter (arter som sprids av egen kraft och har neg. effekter för jordbruket). Om förslaget går igenom gäller de nya reglerna från den 2 januari 2017.

Kompensationsstöd

Var noga med att rapportering till CDB, nötkreaturregistret, görs inom 7 dagar för att du ska uppnå rätt ersättning i kompensationsstödet. Om ett djur rapporterats för sent räknas de inte in i företagets djurenheter, det gäller både de djur du föder upp själv och djur du köper in, . Det spelar ingen roll om det är du eller säljaren av djuret som gjort rapporteringen för sent. Räkningsperioden för kompensationsstödet 2017 är fr.o.m. 1 augusti 2016 t.o.m. 31 juli 2017.

Stöd till unga lantbrukare

Har du sökt stödet till unga brukare? Var då noga med att uppfylla villkoret om att det är du som har varaktig kontroll över företaget, det vill säga fattar beslut om ekonomi, ledning och daglig verksamhet.