Konkurser i danskt lantbruk

Det har varit och kommer fortsatt vara tufft för Danmarks lantbrukare. I januari 2016 gick 23 danska lantbruk i konkurs enligt siffror från Danmarks Statistik. Under motsvarande period i Sverige gick två lantbruk i konkurs.

På SEGES tror man att den ökande trenden för antalet konkurser kommer vända under 2016 och ytterligare minska under 2017.

Danska banker har satt tuffa krav på lantbrukarna gällande, ekonomisk uppföljning tillföljd av den låga lönsamheten. Bankerna kräver en tät kontakt och nyckeltalsuppföljning i produktion och ekonomi. SEGES menar att detta har lett till en förbättrat uppföljning, vilket i kombination med bättre produktivitet och stöd runt lantbrukarna gör att danska lantbrukare står starkare idag än 2007.

Därför kommer antalet konkurser i danskt lantbruk att minska enligt SEGES;

  • De låga marginalerna i de kritiska driftsgrenarna (mjölk- och grisproduktion) kommer förbättras under 2016.
  • Den danska regeringens lantbrukspaket bedöms ha en mycket positiv effekt på lönsamheten för de danska lantbrukarna. Så efterhand som den implementeras kommer antalet konkurser att minska. Det danska regeringen har avsatt 75 miljoner danska kronor per år under perioden 2016-2019 för insatser i lantbruket. Lantbrukspaketet avser att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Ytterligare 150 miljoner har avsatts som en statlig reserv för kompensationsåtgärder för lantbrukets utsläpp av kväve.
  • Den ekonomiska styrkan förbättrats markant för lantbruksföretagen under senare år genom högre produktivitet och lägre omkostnader vilket gör den danska lantbrukssektorn konkurrenskraftig.

Kontakta oss