Lantbrukarna mer positiva till sin lönsamhet och vill investera

Årets Lantbruksbarometer, våren 2018, från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna visar att den upplevda lönsamheten har förbättrats sedan våren 2017. Fem av tio lantbrukare i Sverige upplever att deras lönsamhet är god eller mycket god. Dessutom planerar 8 av 10 lantbrukare åtgärder för att stärka sin lönsamhet.

Lantbruksbarometern 2018Det största lyftet under året har mjölkföretagen gjort. De fortsätter att öka sitt lönsamhetsindex och har gått från minus 4 till plus 53 sedan våren 2017. Även gris- och nötköttsproducenterna har ökat sitt lönsamhetsindex, till plus 65 respektive plus 25. Bland växtodlarna är det fortsatt ett negativt lönsamhetsindex även om det har förbättrats något. Investeringarna fortsätter och är på den högsta nivån under jämförelseperioden där planeringar i djurstallar ligger på toppnivå.

Lantbruksbarometern 2018 (pdf)»

Se våra experters analyser av Lantbruksbarometern

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk, LRF Konsult och Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, kommenterar och analyserar Lantbruksbarometern 2018.

Tre tips till dig som lantbruksföretagare:

  • Håll koll på konsumenttrender för att fånga nya affärsmöjligheter.
  • Lär känna ditt företags förutsättningar och identifiera utmaningar för att snabbt agera med rätt åtgärd
  • Planera för din pension

Kontakta oss