Ledarskapet allt viktigare i dagens lantbruk

Idag arbetar mer än 170 000 personer inom jord, skog, jakt och fiske enligt statistik från Jordbruksverket. Att ha anställda är en stor tillgång, men det ställer också större krav på dig som företagare att koordinera, leda och planera.

Det är dessutom inte lätt att hålla koll på avtal, skatter, försäkringar och regler. Vi frågar Liza Hogen och Kristina Petersson, LRF konsult om lön, avtal och hur man kan arbeta med ledarskap i sitt företagande.

Hur blir man en duktig ledare?
- Man måste vara intresserad av människor, säger Liza Hogen affärsrådgivare på LRF Konsult. Vet man varför och hur sina anställda reagerar i olika situationer är det lättare att anpassa sitt ledarskap. Alla är ju olika, vissa vill att ledaren ska peka med hela handen medan andra växer med ansvar. Att vara flexibel är en nyckelfaktor, ibland behöver man som ledare vara konkret och ibland coachande.

- Det är också viktigt att gemensamma beslut följs av alla inte minst utav ledaren, fortsätter Liza. Att kunna lyssna aktivt på sin personal är en bra egenskap och att visa förtroende för dem. Den vanligaste orsaken till att personal säger upp sig är att de inte uppmärksammas för vad de gör.

Hur ser företagskulturen ut på många av Sveriges lantbruksföretag?
- Den förändras ständigt, menar Liza. Det är generellt sett platta organisationer, med korta beslutsvägar från beslut till handling, vilket är positivt. Det är viktigt att det finns en transparens i företaget så att de anställda vet vad de arbetar mot. Företagsledaren måste ha en klar strategi med en uttalad affärsplan och där förväntningarna på de anställda är tydliga.

Har du något tips från coachen?

  • Lyssna
  • Var rädd om dina anställa
  • Ge både positiv och negativ feedback
  • Tänk på hur du uttrycker dig, även ifall du är stressad. I längden vinner man på det.

Vad ska man tänka på om man behöver anställa personal ?
- Att anställa någon handlar både om att hitta rätt person för verksamheten och att följa de regler som gäller för en arbetsgivare, säger Kristina Petersson lönespecialist på LRF Konsult. Tänk på att skriva anställningsavtal där det tydligt framgår anställningsform och anställningsvillkor, då är båda parter med på vad som gäller. Anställningsvillkoren ska avtalas med hänsyn till lagar och kollektivavtal. Har du tidigare inte haft anställd personal ska du anmäla dig som arbetsgivare till Skatteverket.

Vad är ett kollektivavtal?
- Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan organisationer för arbetstagare och arbetsgivare eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare, svarar Kristina. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkoren som ska gälla på arbetsplatsen och kan i många fall ersätta de villkor som annars gäller enligt lag. För mindre företag kan hängavtal vara ett alternativ. Ett hängavtal är en typ av kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation, där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att för den vara medlem i arbetsgivarorganisationen.

Vilka försäkringar krävs?
- Om du är bunden av kollektivavtal eller hängavtal måste du teckna så kallade avtalsförsäkringar för de anställda, säger Kristina. Även om man inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal bör du välja att teckna avtalsförsäkring eller motsvarande för de anställda. För arbetare ska företaget ha försäkringsavtal med Fora. För tjänstemän ska företaget ha försäkringsavtal med Collectum, Fora eller något annat försäkringsbolag.

Har du några tips när det gäller lönesättning?
- Jag rekommenderar att följa avtalsenliga löner i branschen, säger Kristina.
LRF Konsult har flera lönespecialister som är duktiga på lön och anställning. Ta kontakt ifall du vill ha hjälp i ditt företag.

Kontakta oss