VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Nominera årets mjölkbonde 2018

För att uppmärksamma och belöna skickliga mjölkföretagare delar Växa Sverige och LRF Konsult ut priset Årets mjölkbonde. Känner du någon som är en förebild genom att ha utvecklat sitt lantbruksföretag och därmed branschen - nominera nu!

Kriterierna för att bli nominerad och vinna priset är att mjölkföretagaren har bidragit till att utveckla mjölksektorn genom att på ett föredömligt sätt ha utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra.

Har du en kund eller känner en mjölkföretagare som är en förebild i företagande? - Nominera den till Årets pris!

Förutom äran får årets mjölkbonde en utbildningsresa i form av studiebesök eller konferens. Priset delas ut av Kungen i samband med utdelningen av Guldmedaljen i Stockholm.

Läs mer på vxa.se och fyll i nomineringsformuläret»

Läs om förra årets vinare

Familjen Gunnarsson och Skottorps säteri

Motivering till priset: Årets Mjölkbonde 2017 har målinriktat och framgångsrikt utvecklat ett mjölkföretag som idag levererar inom samtliga verksamhetsområden. Genomtänkt affärsmässighet parad med en uttalad lyhördhet för såväl marknad som anställda har tillskapat ett av de intressantaste företagen inom svensk mjölkproduktion.
Läs mer på vxa.se»

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.