VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Nominera årets Spjutspetsföretag 2017

Nu är det dags att nominera ett framgångsrikt företag inom de gröna näringarna till årets spjutspetsföretag! LRF arrangerar i samarbete med Land Lantbruk, Swedbank och samverkande Sparbanker samt LRF Konsult tävlingen Årets Spjutspets.

Ansökningsperioden är slut

Vinnaren får ett stipendium på 100 000 kronor som delas ut i samband med LRF:s stämma i maj 2017.

Kvalificerade företag är sådana med bas i jord, skog, vatten eller landsbygdens miljö. Företaget kan vara ett traditionellt råvaruproducerande lantbruk likaväl som ett företag som satsat på till exempel entreprenad, förädling på gården eller turism.

Ett spjutspetsföretag ska;

  • ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
  • vara i teknologisk framkant, ha goda framtidsutsikter samt en hållbar affärsplan, dvs. vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.
  • ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per verksamhetsår.
  • växa. Omsättningen ska ha ökat under fyraårs-perioden.
  • vara lönsamt. Företaget ska ha gett vinst de senaste fyra åren.

Vinnare senaste fem åren

2016 Br Jonsson, Ogestad, (mjölkproduktion),
2015 Naturskog AB (naturvård)
2014 Alvastra Kungsgård (dikor, ägg)
2013 Lyngbo Gård (växtodling, energi, turism)
2012 Myggenäs Gård (entreprenad)

Nominera ditt företag

Jag vill vara anonym gentemot det företag jag nominerar