Nytt stöd - för minskad mjölkproduktion

EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro för att minska mjölkproduktionen i Europa. Avsikten är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölkmarknaden. Stödet beräknas vara 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo.

- Är företagets strategi att minska eller lägga ner mjölkproduktionen innan årsskiftet så är det en god affär att söka stödet, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare på LRF Konsult.

För de som väljer att söka stödet kommer pengarna att bidra till en förbättrad ekonomi under avvecklingsprocessen och i den eventuella uppstarten av en ny affärsgren i företaget. De företag som planerar att minska sin produktion efter årsskiftet bör fundera på om stödet motiverar en tidigare avveckling. Men den som bara tillfälligt funderar på att minska produktionen för att få stödet bör fundera på vilken effekt minskad produktion ger på den långsiktiga lönsamheten.

Vill du ta del av stödet?

Mjölkproducenter som vill ta del av stödet ska anmäla hur mycket produktionen beräknas minska under perioden oktober-december 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Stöd kan maximalt omfatta 50 procent av produktionen under oktober-december 2015 men inte mindre än 1 500 kilo. Efter periodens slut ansöker du om utbetalning och ska då också kunna visa att produktionen har minskat.

Läs mer på jordbruksverket.se >>

Har du frågor?

Behöver du rådgivning eller har frågor runt ansökan, är du välkommen att kontakta din rådgivare på ditt lokala kontor.

Sök ditt kontor>>